BDM: rekomendacja „kupuj” dla Marvipolu

0

BDM wydał rekomendacje „kupuj” na akcje Marvipolu. Cenę docelowa wyznaczono na poziomie 9,42 zł za akcję.

Istotne dyskonto względem największych deweloperów giełdowych oraz bardzo dobre wyniki finansowe w najbliższych latach stwarzają naszym zdaniem okazję do zwiększenia zaangażowania w walory Marvipolu – podkreślono w rekomendacji.

Analityk BDM uważa, że lata 2014-15 będą dla spółki bardzo udane. Oczekuje, że Marvipol wypracuje w roku 2014 ok. 50 mln zł zysku netto, co implikuje P/E bliskie 6x.

W roku 2015 oczekujemy, że Marvipol osiągnie ok. 40 mln zł zysku netto, co będzie związane z harmonogramem przekazań i niższą marżą w segmencie deweloperskim. Obecna kapitalizacja spółki wynosi ok. 300 mln zł, przy zadłużeniu na koniec II kwartału 2014 na poziomie 309 mln zł (7,4 zł/akcję). Naszym zdaniem wartość spółki jest niedoszacowana – ocenia BDM.

Jak tłumaczy, segment deweloperski wyceniamy modelem DCF na ok. 500 mln zł (12,0 zł/akcję, wartość księgowa zapasów to nawet ok. 634 mln zł). Istotną zaletą jest posiadany bank ziemi w projekcie Central Park, który obejmuje ok. 2,2 tys. mieszkań, a jego zakończenie jest planowane dopiero na koniec 2021 roku.

– W naszej wycenie uwzględniamy również biurowiec Prosta Tower. Według naszych szacunków jego wartość rynkowa jest obecnie bliska 80 mln zł (1,9 zł/akcję, księgowo ok. 100 mln zł). Nasza wycena jest mocno konserwatywna i biorąc pod uwagę korzystne położenie budynku (nowa nitka linia metra) widzimy możliwość jej podwyższenia – zaznaczono w rekomendacji.

Mocny skok wyników w 2014 roku odnotowuje segment automotive, którego wartość autorzy rekomendacji dla Marvipolu oceniają na 133 mln zł (3,2 zł/akcję). Segment generuje zdecydowanie wyższe marże niż przeciętna dla podobnych podmiotów zagranicznych. W przypadku utrzymania powtarzalności wyników finansowych w najbliższych kwartałach istnieje też możliwość podniesienia wyceny segmentu (szansę na rozwój stanowi rozszerzenie gamy atrakcyjnych modeli przez Jaguara i Land Rovera).

Czytaj również:  Słaba sprzedaż deweloperów w I kw. potwierdzeniem spowolnienia na rynku nieruchomości

– Szans na wzrost wartości Marvipolu dopatrujemy się także w planowanym rozdzieleniu podstawowej działalności na dwie spółki i osobnym notowaniu automotive, które jest spodziewane w II  półroczu 2015. Obecny model funkcjonowania biznesu jest z rezerwą odbierany przez część inwestorów. Pozytywnie odbieramy też kwestię stopniowego ograniczania zadłużenia przez Marvipol – informuje BDM.