BeeIN S.A. ponad dwukrotnie zwiększa przychody w I kw. 2022

Michał Sochacki, Prezes Zarządu Sunday Energy S.A.
Michał Sochacki, Prezes Zarządu BeeIN S.A.

Notowana na NewConnect spółka BeeIN S.A., dostawca rozwiązań z rynku OZE, skokowo zwiększyła sprzedaż w okresie od początku stycznia do końca marca 2022 r., osiągając 6 mln zł przychodów w stosunku do 2,7 mln zł w I. kwartale 2021 r. Dzięki nawiązaniu współpracy z japońską firmą DAIKIN spółka rozszerza ofertę handlową o pompy ciepła i klimatyzatory klasy premium. W najbliższym czasie BeeIN zamierza rozpocząć sprzedaż magazynów energii dedykowanych klientom detalicznym.

Na koniec I półrocza 2022 r. spółka skokowo zwiększyła sumę bilansową, notując wzrost aktywów do 9,6 mln zł (vs 6,5 mln zł r/r). Zysk netto w pierwszych 3 miesiącach br. wyniósł 0,45 mln zł, a przepływy pieniężne osiągnęły w tym okresie 0,74 zł mln zł. BeeIN S.A. wypracowało w pierwszym kwartale 6 mln zł przychodów, co przekłada się na dynamikę wzrostu przekraczajacą 125%. Rekordowy wzrost przychodów spółki jest efektem m.in. konsekwentnej realizacji strategii oraz dynamicznego przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce.

Wzrost cen prądu i wprowadzenie zmian prawnych w zakresie rozliczania produkowanej energii to czynniki, które w połączeniu z dobrze przygotowaną ofertą handlową przełożyły się na istotne zwiększenie sprzedaży
paneli fotowoltaicznych w pierwszym kwartale tego roku. Z kolei wybuch wojny w Ukrainie, przyczynia się do niezwykle dynamicznego rozwoju rynku pomp ciepła. Handel tymi urządzeniami generuje wyższe marże niż innymi komponentami z naszej oferty i jest to tendencja, która utrzyma się także w kolejnych kwartałach –
mówi Michał Sochacki, Prezes Zarządu BeeIN S.A.

W pierwszym kwartale spółka odnotowała zwiększenie sprzedaży pomp ciepła, co w połączeniu z zapowiedziami rozwoju tego rynku m.in. w Komunikacie Komisji Europejskiej “REPowerEU” oraz uruchomieniem programów dofinansowań pozwala BeeIN z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Przygotowywaliśmy się na wzrost zainteresowania pompami ciepła, ponieważ już wcześniej prognozowaliśmy rozwój tego obszaru w naszej strategii. Zgodnie z jej założeniami wprowadzamy do oferty produkty japońskiego producenta – DAIKIN, które obejmują pompy ciepła i klimatyzatory klasy premium. Jesteśmy przekonani że właśnie pompy ciepła będą miały coraz istotniejszy udział w dalszych wzrostach przychodów BeeIN – twierdzi Michał Sochacki.

W pierwszym kwartale spółka podpisała z bankiem umowę na odnawialny kredyt obrotowy w wysokości 2 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększanie skali biznesu, m.in. rozszerzenie oferty handlowej o magazyny energii dedykowane klientom detalicznym. Ich sprzedaż pozwoli BeeIN kompleksowo odpowiadać na potrzeby prosumentów zainteresowanych budowaniem niezalezności energetycznej.

Inwestujemy także w to, co dla nas najcenniejsze, czyli kapitał ludzki. Systematycznie powiększamy np. zespół dedykowany do obsługi pomp ciepła. Jesteśmy przekonani, że w długoterminowej perspektywie przełoży się to na zwiększenie zasięgu oraz jakości naszych usług, znajdując odbicie w kolejnych wzrostach sprzedaży – podsumowuje Michał Sochacki z BeeIN S.A.