BGŻ BNP Paribas proponuje inwestycję w Glencore i stalowego potentata Arcelor Mittal

0
Jerzy Nikorowski
Jerzy Nikorowski

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas prowadzi zapisy na certyfikaty inwestycyjne, których wyniki zależą od notowań dwóch globalnych spółek: wydobywczego giganta Glencore i stalowego potentata Arcelor Mittal. Certyfikaty mogą przynieść 8 proc. zysku rocznie z warunkową ochroną kapitału. Maksymalny czas trwania inwestycji to trzy lata.

Jerzy Nikorowski
Jerzy Nikorowski z Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas

– Sądzimy, że normalizacja polityki pieniężnej przez banki centralne, szybsze tempo wzrostu światowej gospodarki oraz odbicie inflacji faworyzować będzie relokację kapitału ze spółek defensywnych w kierunku sektorów cyklicznych, do których należą m.in. spółki przemysłowe, finansowe czy surowcowe. Certyfikat oparliśmy na notowaniach dwóch spółek, dla których widzimy solidne perspektywy. Co istotne, nawet jeśli zanotują one znaczne, ale ograniczone spadki, inwestycja przyniesie zysk lub co najmniej zwrot kapitału – mówi Jerzy Nikorowski z Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas.

Obie spółki mają pozytywną opinię analityków Grupy BNP Paribas, w ocenie których Glencore korzysta nie tylko na wzroście cen surowców i metali, ale także na podwyższonej zmienności, obserwowanej w ostatnich miesiącach.

– Dodatkowym wsparciem dla popytu na surowce, na których działalność opiera Grupa Glencore, jest intensywny rozwój branży samochodów elektrycznych. Pozytywnie na ceny surowców, w tym między innymi węgiel energetyczny, cynk czy aluminium, powinny przełożyć się także chińskie reformy ograniczające podaż wspierane przez konsekwentnie przestrzeganą politykę środowiskową – tłumaczy Jerzy Nikorowski, doradca inwestycyjny z BM BGZ BNP Paribas.

Zdaniem Grupy BNP Paribas, Arcelor Mittal wyróżnia się na tle producentów stali, ponieważ według konsensusu rynkowego wykazuje największy potencjał wzrostu wyników finansowych.

– Potencjał Arcelor Mittal wynika między innymi z wysokiej dźwigni operacyjnej, dzięki czemu obserwowane w ostatnich miesiącach wzrosty cen surowców przekładają się na wzrost przychodów Grupy. Przy relatywnie stabilnych kosztach stałych, przekłada się to na poprawę wyników operacyjnych. Wzrost popytu na stal w najbliższych kwartałach sygnalizuje wysoki, ponad 80 proc.- poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w kluczowych regionach. Te czynniki oraz niskie stany zapasów wskazują na utrzymanie rentowności w okresie 2018-2019 powyżej średniej z ostatnich lat– mówi Jerzy Nikorowski.

Czytaj również:  Grupa Azoty Police rusza z publiczną emisją akcji na realizację Projektu Polimery Police

Zysk z inwestycji w certyfikaty oferowane przez BM BGŻ BNP Paribas jest uzależniony od notowań akcji Glencore i Arcelor Mittal w tzw. dniach obserwacji, które wypadają co pół roku. Kupon w wysokości 4 proc. będzie wypłacany ilekroć notowania obu spółek w dniu obserwacji będą na wyższym poziomie niż 70 proc poziomu początkowego, czyli kursu akcji z 27 września 2018 r. Jeśli kurs akcji w jednym dniu obserwacji nie spełni tego warunku, ale spełni go w którymś kolejnym, zostaną wypłacone także zaległe kupony.

Maksymalny okres inwestycji to trzy lata, jednak możliwy jest też wcześniejszy automatyczny wykup certyfikatów, jeśli w dniu obserwacji kurs obu akcji znajdzie się powyżej Poziomu Bariery Automatycznego Wykupu, który w pierwszym i drugim dniu obserwacji (pod koniec marca i października 2019 r.) wynosi 85 proc. poziomu początkowego, a w kolejnych dniach będzie się obniżał do odpowiednio 80 proc., 75 proc. i 70 proc. W razie automatycznego wykupu, inwestor otrzyma zainwestowany kapitał wraz z 4 proc.-kuponem za dany okres.

Dzięki temu, że certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na GPW, inwestor w każdej chwili będzie mógł sprzedać je na rynku. Należy jednak pamiętać, że warunkowa ochrona kapitału dotyczy tylko dnia zapadalności.

Produkt oferuje warunkową 100 proc. ochronę kapitału w dacie zapadalności, jeżeli spadek akcji którejkolwiek ze spółek nie przekroczy 40 proc.

Zapisy trwają do 25 września br. Cena emisyjna jednego certyfikatu to 1 tys. zł, a minimalna kwota inwestycji to 10 tys. zł. Zapisów można dokonywać w oddziałach Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas lub na stronie www.webmakler.pl.