BIK: spada popyt na Kredyty Mieszkaniowe i Konsumpcyjne

0

BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł -9,5%, a BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne wyniósł -5,3% w lipcu 2016 r.

Wartość BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła -9,5% w lipcu 2016 r. Oznacza to, że w lipcu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 9,5% w porównaniu z lipcem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. pozostaje dodatnia i wynosi +1,7%.

– W lipcu, już trzeci miesiąc z rzędu, klienci zawnioskowali w bankach o mniejszą wartość kredytów mieszkaniowych niż w analogicznych miesiącach rok wcześniej. Nasiliły się też spadki, w przeliczeniu na dzień roboczy zawnioskowano o niemal 10% mniejszą wartość kredytów. W lipcu tego roku o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało łącznie 27,0 tys. osób, w ubiegłym roku 34,7 tys. osób. To aż 22% mniej, ale wynika to również z tego, że w lipcu br. mieliśmy o 2 dni robocze mniej niż rok wcześniej.- mówi Sławomir Grzybek Dyrektor Departamentu Bussines Intelligence Biura Informacji Kredytowej – Wyniki kolejnych miesięcy mogą być również spadkowe, ponieważ bazą do porównań jest bardzo dobre dla kredytów mieszkaniowych drugie półrocze ubiegłego roku. Występowały wtedy istotne czynniki zachęcające do przyspieszenia decyzji o zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego. Obecnie banki, zgodnie z raportem NBP „Sytuacja na rynku kredytowym – III kw. 2016r.” zaostrzają warunki udzielania kredytów mieszkaniowych, któremu towarzyszy spadek popytu ze strony klientów. 

Wartość BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks – PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła -5,3% w lipcu 2016 r. Oznacza to, że w lipcu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 5,3% w porównaniu z lipcem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. jest ujemna i wynosi -2,3%.

Czytaj również:  Jakie zmiany czekają nas na rynku kredytów w 2019 roku?

W lipcu zaobserwowaliśmy mniejszy popyt na kredyty konsumpcyjne niż rok wcześniej – w przeliczeniu na dzień roboczy klienci zawnioskowali o ponad 5% mniejszą wartość kredytów. – wyjaśnia Sławomir Grzybek – Gdy uwzględnimy, że w lipcu br. w kalendarzu było o 2 dni robocze mniej, to trudno będzie oczekiwać wysokiego wolumenu udzielonych kredytów. Słabnący popyt na kredyty konsumpcyjne dotyczy kredytów na niższe kwoty, w tym segmencie finansowania rośnie znaczenie firm pożyczkowych. Słabsze wyniki w ostatnich miesiącach zaczynają być widoczne w bankowych kredytach finansujących zakupy ratalne.