BioMaxima debiutuje na głównym rynku GPW jako pierwsza spółka w 2022 r.

gpw giełda

Akcje BioMaxima SA zostały dziś wprowadzone do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka przeniosła notowania z New Connect, na który weszła w 2010 roku. Emitent, zgodnie ze wstępnymi danymi finansowymi, w ubiegłym roku osiągnął ponad 78,5 mln zł przychodów, czyli wzrost na poziomie 31 proc. względem 2020 r. Przeniesieniu notowań na główny rynek nie towarzyszy emisja nowych akcji.

31 grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji emitenta serii A, B, C, D, E i F. Równo miesiąc później wprowadzone zostały akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Tym samym BioMaxima debiutuje na głównym rynku GPW jako pierwsza spółka w 2022 roku.

Debiut na głównym rynku GPW był naszym strategicznym celem, który dzisiaj osiągnęliśmy. Już 2020 rok był dla nas rekordowy, a w ubiegłym roku udało się nam osiągnąć jeszcze lepsze wyniki finansowe, w tym wzrost przychodów na poziomie 31%. Jest to niewątpliwie wyjątkowy moment w ponad 20-letniej historii BioMaximy – mówi Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA. – Nowy rok rozpoczynamy debiutem, ale i doskonałymi perspektywami dalszego rozwoju. Już dzisiaj, zrealizowana sprzedaż oraz szybko rosnący portfel zamówień zapowiada kolejny rekordowy kwartał, więc pełni optymizmu wchodzimy w ten nowy dla spółki okres – dodaje Łukasz Urban.

Zgodnie z raportem przekazanym 4 stycznia br., przychody ze sprzedaży ogółem w IV kw. 2021 wyniosły 23,2 mln zł oraz ponad 78,5 mln zł za cały rok. Spółka podała, że struktura sprzedaży w IV kwartale oraz całym 2021 roku sprawia, że zarząd oczekuje lepszego wyniku netto aniżeli w rekordowym 2021 r.

Ponad dwadzieścia lat doświadczenia i nadal dynamiczny rozwój

Historia BioMaxima SA na rynku diagnostyki laboratoryjnej sięga 1997 roku. Spółka zaopatruje ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce i prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach. Jest wytwórcą podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, w tym bardzo szerokiej oferty rozwiązań do diagnostyki SARS-CoV-2. BioMaxima od lat stawia na rozwój organiczny swojej działalności, a obecnie skupia się m.in. na poszerzaniu swoich kompetencji w zakresie systemów oznaczania lekowrażliwości, a także diagnostyki molekularnej.

Spółka widzi duży potencjał wzrostu w eksporcie, przede wszystkim dzięki sile swojej marki na rynkach zagranicznych, jako europejskiego producenta wysokiej jakości wyrobów, które jednocześnie mogą konkurować ceną z zachodnimi koncernami.

Emitent jest w trakcie inwestycji w rozbudowę zakładu produkcyjnego w Lublinie o wartości 13-14 mln zł. Nowa infrastruktura przeznaczona będzie m.in. do produkcji systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także testów immunochromatograficznych. Celem spółki jest zwiększanie udziału wyrobów własnych w sprzedaży ogółem. Inwestycja jest w całości finansowana ze środków własnych spółki oraz z kredytu.