BioMaxima podsumowuje rekordowe wyniki w 2020 r. i publikuje dane za IV. kwartał

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

Zgodnie z opublikowanym właśnie raportem finansowym BioMaxima SA, wiodącego polskiego producenta i eksportera diagnostyki laboratoryjnej, w ostatnim kwartale 2020 r. spółka wygenerowała 23 mln zł przychodu, uzyskując dynamikę 293 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2019 roku. Zysk EBITDA BioMaxima SA (jednostki dominującej) wyniósł 4 635 tys. zł, a zysk netto 3 395 tys. zł, co oznacza, rok-do-roku odpowiednio, dynamikę EBITDA ponad 558 proc. oraz dynamikę zysku netto 1 672 proc. Łącznie przychód spółki za cały ubiegły rok wyniósł ponad 60,1 mln zł. Z kolei przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 19.445 tys. zł, uzyskując dynamikę rok do roku na poziomie 246,20 proc., a także udział w sprzedaży ogółem na poziomie 32,35 proc.

Przy skonsolidowanych przychodach grupy kapitałowej za 2020 r. na poziomie 62 988 tys. zł, skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej wyniósł 7 787 tys. zł. Z kolei skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej za IV kw. wyniósł 3 427 tys. zł.

Więcej sprzedaży, należności pod kontrolą

Skokowy wzrost sprzedaży w minionym roku nie poskutkował równie dużym wzrostem należności – te wzrosły jedynie o 30 proc. i odpowiadają kwocie mniejszej niż miesięczna sprzedaż. Oznacza to, że zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w spółce wzrosło w istotnie mniejszym stopniu, aniżeli wzrosła skala jej działalności. Spadły z kolei zobowiązania krótkoterminowe spółki – spółka wykorzystała ten okres na spłatę ponad 1,7 mln zł kredytu, a także zwiększyła swoją płynność w zakresie płatności dla dostawców w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Znaczny wzrost sprzedaży istotnie poprawił sytuację finansową spółki. Na koniec 2020 mieliśmy ponad 4,3 miliony złotych dostępnej gotówki, co pozwala myśleć spokojnie o inwestycjach w 2021 roku. Wskaźniki płynności wskazują wręcz na nadpłynność, ale nie stanowi ona zagrożenia, natomiast pozwala finansować szybki wzrost. Chciałbym podkreślić, że inwestycja w rozbudowę zakładu w Lublinie będzie finansowana w 80 proc. długiem, dzięki czemu nie wpłynie negatywnie na dostępność kapitału obrotowego.– mówi Łukasz Urban, prezes zarządu w BioMaxima SA.

Nowy zakład, nowe możliwości

W grudniu 2020 r. BioMaxima podpisała przedwstępną umowę zakupu nabycia nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie, gdzie chce wybudować nowy zakład produkcyjny. Nabycie nieruchomości związane jest z realizacją planów dalszej rozbudowy potencjału produkcyjnego spółki. Zarząd obecnie podejmuje działania, które zapewnią spółce systematyczne zwiększanie skali działalności na najbliższe lata, również po opanowaniu pandemii COVID-19. BioMaxima SA cały czas pracuje m.in. nad opracowaniem nowych wyrobów w zakresie swojej specjalizacji, zwłaszcza testów do oznaczania lekowrażliwości. Potencjał rynku polskiego i światowego w zakresie badania lekowrażliwości oceniany jest przez niezależne instytucje badawcze jako bardzo duży i ciągle rosnący.

– Decyzja o zakupie nowej przestrzeni pod rozbudowę możliwości produkcyjnych zapadła w optymalnym czasie. W 2019 roku przychody ze sprzedaży własnych produktów stanowiły 55 proc. całości sprzedaży, a w 2020 roku spółka wyraźnie rozwinęła produkcję własną – na przestrzeni zeszłego roku nasze wyroby to już 67 proc. łącznych przychodów, a w samym IV kwartale – ponad 73 proc. Jeżeli przyjrzymy się asortymentowi sprzedaży, to widzimy, również że oprócz wzrostu covidowego, czyli sprzedaży szybkich testów i w zakesie diagnostyki molekularnej, spółka odnotowała nieznaczny wzrost w prawie każdej grupie produktów i towarów. W sytuacji gdy w wielu dziedzinach diagnostyki medycznej rynek w 2020 roku niemalże zatrzymał się, nawet najmniejsze wzrosty są dla nas powodem do zadowolenia i motywacji do dalszej wytężonej pracy. Cieszy także wdrożenie nowych produktów – testów antygenowych i testów COMBO w kontekście pandemii koronawirusa – komentuje Łukasz Urban, prezes zarządu w BioMaxima SA.

Dywersyfikacja produktowa, rekordowo duże zamówienie

Oceniając na bieżąco sytuację rynkową oraz rozwój technologii diagnostycznych, spółka w październiku wprowadziła nowy antygenowy test do wykrywania SARS-CoV-2. Testy BioMaxima spełniają rekomendacje WHO dotyczące wydajności klinicznej w zakresie czułości i swoistości.

Spółka podpisała w styczniu  2021  r. największy w swojej historii kontrakt na dostawę tych testów do jednostki finansów publicznych na kwotę 9,1 mln zł który zostanie zrealizowany do końca lutego 2021 r. Sukcesem zakończył się również udział emitenta w licznych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych do jednostek publicznej służby zdrowia, co zapewniło spółce już gruby portfel zamówień do realizacji w 2021 roku.