BioMaxima S.A. będzie komercjalizować technologie Pure Biologics

Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA
Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA

BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, podpisała umowę współpracy z Pure Biologics Sp. z o.o. Jej zakres obejmuje komercjalizację rezultatów prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Pure Biologics, które są związane z nowymi narzędziami do diagnostyki in vitro.

Zgodnie z umową podpisaną przez Spółkę z Pure Biologics obie strony będą współpracowały w obszarze wdrażania do produkcji szybkich testów, opartych na systemach diagnostycznych stworzonych przy użyciu narzędzi biotechnologicznych opracowanych przez Pure Biologics, m.in. platformy selekcji przeciwciał rekombinowanych z bibliotek, platformy selekcji aptamerów DNA oraz technologii Pure Biologics do otrzymywania rekombinowanych białek. BioMaxima S.A. oczekuje, że podpisana umowa pozwoli jej na tworzenie szybkich testów w obszarach, w których istnieje zapotrzebowanie rynkowe na nową albo przyspieszoną ścieżkę diagnostyczną, przede wszystkim w wykrywaniu nowotworów, zakażeń bakteryjnych i wirusowych. Zawarta umowa określiła, że Pure Biologics będzie odpowiedzialne za opracowanie technologii, natomiast Emitent będzie koncentrował się na jej testowaniu, budowie prototypów, a także wdrożeniu do produkcji, po uprzednim procesie rejestracji.

„Już dzisiaj BioMaxima produkuje i sprzedaje szybkie testy immunochromatograficzne. Opieramy się jednak na generycznych systemach diagnostycznych, zbudowanych na sprawdzonych od dawna i szeroko stosowanych technologiach. Współpraca z Pure Biologics umożliwi nam zapewnienie sobie na lata dopływu nowych metod badawczych, dzięki którym będziemy mogli jako pierwsi zaprezentować rozwiązanie na rynku, tam gdzie jest ono oczekiwane. Będziemy wspólnie adresowali obszary diagnostyczne, które zespół handlowy BioMaxima wytypuje jako posiadające największy potencjał, takie jak diagnostyka raka pęcherza, raka prostaty czy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.” – komentuje Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

Plany obu spółek zakładają, że pierwszy projekt w ramach nawiązanej współpracy zostanie uruchomiony w ciągu najbliższych trzech miesięcy, a szacowany czas jego trwania został przewidziany na dwa lata. Realizację badań ułatwi tworzone aktualnie przez BioMaxima S.A. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Lublinie, którego otwarcie zostało zaplanowane na koniec 2017 r. Emitent posiada duże doświadczenie w zakresie opracowywania oraz wdrażania do produkcji szybkich testów i jest jedynym polskim producentem tego typu testów. Spółka będzie mogła zaoferować nowe produkty w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, co stanowi ich bardzo duży potencjał sprzedażowy.

„BioMaxima ma rozeznanie w zapotrzebowaniu na rynku, co umożliwi nam projektowanie systemów diagnostycznych w obszarach, w których są one najbardziej potrzebne. Będziemy również wykorzystywali potencjał produkcyjny BioMaxima i jej globalną sieć dystrybucji, aby komercjalizować te testy. Jest to klasyczne partnerstwo organizacji zajmującej się contract research, takiej jak Pure Biologics, z komponentem przemysłowym, jaki wnosi BioMaxima.” – dodaje Dr Filip Jeleń, Prezes Zarządu Pure Biologics Sp. z o.o.

Pure Biologics Sp. z o.o. zajmuje się contract manufacturing oraz contract research, ze specjalizacją w inżynierii białka oraz produkcji białek trudnych w ekspresji, a także metod selekcji rekombinowanych przeciwciał z wykorzystaniem platformy Phage Display. Pure Biologics posiada szereg narzędzi biotechnologicznych oraz programów badawczych umożliwiających tworzenie systemów diagnostycznych in vitro i jest zainteresowany wykorzystywaniem ich do tworzenia prototypów oraz gotowych systemów diagnostycznych, a także ich komercjalizacją.

BioMaxima S.A. sfinalizowała w ub. roku proces połączenia z BIOCORP Polska Sp. z o.o., dzięki czemu umocniła swoją pozycję rynkową w segmencie mikrobiologii oraz znacząco zwiększyła przychody z eksportu. Emitent w 2016 r. zrealizował także transakcję nabycia dwóch rumuńskich spółek QIAS MED oraz ISTAR. W najbliższym czasie połączą się one z należącą do BioMaximy spółką Roco Sistem i stworzą nowy podmiot o nazwie BioMaxima Romania srl., którego celem będzie zapewnienie produktom BioMaxima znaczącego udziału w rumuńskim rynku diagnostyki.