Sławomir Zawadzki podsumowuje wyniki Banku Pocztowego za 2016 rok

0

Rok 2016 był w Banku Pocztowym czasem porządkowania wielu obszarów: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, efektywności, procesów, organizacji i kadr – co w perspektywie kolejnych lat ma na celu poprawę realizacji biznesu bankowego oraz optymalizację osiąganych wyników. Grupa Banku Pocztowego odnotowała w 2016 roku: wzrost dochodów ze swojej podstawowej działalności, rozwój w obszarze kredytów konsumpcyjnych, istotny wzrost środków zgromadzonych na prowadzonych ROR oraz kontynuowała projekt EnveloBanku, który wszedł w fazę pilotażu wewnętrznego. Grupa Banku Pocztowego zamknęła 2016 rok z 2,5 mln zł zysku netto.

Ubiegłoroczny wynik osiągnięty przez Grupę Banku Pocztowego obarczony był licznymi negatywnymi zdarzeniami jednorazowymi (m.in. dodatkowe rezerwy na potencjalne zobowiązania wynikające z trwającego postępowania Prezesa UOKiK, spisanie w koszty wydatków poniesionych na proces IPO w 2015 i 2016 roku, wpłata na rzecz BFG w związku z upadkiem Banku Spółdzielczego w Nadarzynie), łącznie w wysokości 16,5 mln zł. Najistotniej wynik finansowy minionego roku obciążyła jednak konieczność utworzenia wyższych o ponad 50 proc. odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek z lat 2013-2016 w wysokości 35,3 mln zł. Pozytywnie na wynik Banku wpłynęły natomiast przychody z transakcji sprzedaży akcji VISA Europe na rzecz VISA Inc. w kwocie 16,9 mln zł. W efekcie zysk netto wypracowany przez Grupę Banku Pocztowego wyniósł w 2016 roku 2,5 mln zł, a według szacunków Banku, przy braku powyższych zdarzeń negatywnych sięgnąłby blisko 40 mln zł.

Niższy zysk netto w 2016 roku zdecydował o obniżeniu o 6,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE netto) do poziomu 0,5 proc.

Jednocześnie dochody Banku Pocztowego wzrosły o 3,5 proc. r/r, do poziomu 339,1 mln zł. Przy wzroście kosztów działania (o 3,6 proc. r/r) przełożyło się to na nieznaczne pogorszenie relacji kosztów do dochodów. W 2016 roku wskaźnik C/I dla Grupy wyniósł 66,8 proc., czyli był wyższy o 0,8 p.p. w stosunku do 2015 roku.

Czytaj również:  Wysokie koszty dostaw przesyłek hamują rozwój handlu w sieci. Allegro postanowiło na stałe wprowadzić darmowe przesyłki i zwroty

W 2016 roku Grupa Banku Pocztowego za sprawą wyższego wyniku z odsetek zrealizowała marżę odsetkową na poziomie 3,7 proc, tj. o 0,1 p.p. wyższym niż w 2015 roku oraz znacznie wyższym niż średnia w sektorze bankowym (2,3 proc.).[1]

– Pomimo wypracowanego w 2016 przez Grupę Banku Pocztowego zysku, mamy pełną świadomość silnego obciążenia tego wyniku, przede wszystkim koniecznością utworzenia dodatkowych odpisów dotyczących kredytów gotówkowych i ratalnych udzielanych w poprzednich latach. Dlatego podjęliśmy szereg działań, których celem jest m.in. usprawnienie podejmowania decyzji i poprawa jakości udzielanych kredytów, a tym samym portfela kredytowego – mówi Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Rozwój biznesu i poprawa jakości

W 2016 roku Bank kontynuował działania polegające na rozwoju w obszarze kredytów konsumpcyjnych. Przyniosło to efekt w postaci wzrostu ich salda o 5,8 proc. r/r, do poziomu 2,2 mld zł na koniec grudnia. Bank sprzedał w tym okresie kredyty konsumpcyjne o wartości 844,9 mln zł. Łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych Klientom osiągnęła na koniec 2016 r. poziom 5,5 mld zł.