BioMaxima S.A. sięgnęła 14 mln zł przychodów w 1 półroczu

0

BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, osiągnęła 13,94 mln zł przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2017 r. i zanotowała ponad 23% wzrost w ujęciu rdr. Spółka podpisała również umowę o kredyt inwestycyjny w wysokości blisko 4,95 mln zł.

W pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży BioMaxima S.A. bez uwzględniania rumuńskich spółek sięgnęła 13.941 tys. zł wobec 11.263 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dynamika zwiększania sprzedaży przekroczyła więc poziom 123%. Najwyższy wzrost przychodów, wynoszący 131%, został osiągnięty przez Emitenta w segmencie mikrobiologii, który jest obecnie najważniejszym obszarem. Wyniki sprzedażowe Spółki na rynkach zagranicznych w pierwszym półroczu 2017 r. wykazały bardzo mocną dynamikę, a łączna wartość sprzedaży w eksporcie ukształtowała się na poziomie 3.870 tys. zł, podczas gdy w 2016 r. było 2.417 tys. zł. BioMaxima S.A. konsekwentnie notuje także wzrost w zakresie wygrywanych postępowań przetargowych, których łączna kwota w pierwszych sześciu miesiącach br. sięgnęła 6.074 tys. zł wobec 4.737 tys. zł rok wcześniej. Zarząd Spółki bardzo dobrze ocenia osiągnięte wyniki sprzedażowe i liczy na ich utrzymanie w drugim półroczu.

„Zanotowaliśmy kolejny kwartał rosnących przychodów. Liczę, że wyniki drugiego półrocza będą co najmniej tak dobre. Oczekujemy dalszego wzrostu eksportu i – utrzymując dotychczasowy asortyment – coraz bardziej koncentrujemy się na mikrobiologii. Natomiast wysiłki Spółki w najbliższych miesiącach będą skupiały się na inwestycjach, które otworzą przed nami nowe możliwości. Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) będzie miejscem, gdzie będziemy opracowywali lub dopracowywali nowe produkty, zarówno w zakresie mikrobiologii, jak i ogólnej analityki. Już od jakiegoś czasu przygotowujemy projekty, które wypełnią CBR treścią. O niektórych z nich informowaliśmy już rynek. Nadchodzące inwestycje w infrastrukturę produkcyjną umożliwią wprowadzenie na rynek nowej oferty i polepszą rentowność Spółki.” – wyjaśnia Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Czytaj również:  Podatek handlowy znów przesunięty w czasie. Polska czeka na wyrok Trybunału

BioMaxima S.A. podpisała w tym tygodniu umowę z Bankiem Millennium o kredyt inwestycyjny w wysokości 4.494.600 zł. Zostanie on przeznaczony m.in. na wdrożenie nowych asortymentów produktowych. Emitent otrzymał w czerwcu 2017 r. dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości ponad 2,97 mln zł w ramach Etapu II Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”. W październiku 2016 r. BioMaxima S.A. poinformowała o otrzymaniu dofinansowania w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w wysokości 2.294.000 zł. Dotacja ta jest przeznaczona na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Całkowity koszt projektu netto wynosi 3.840.000 zł.