BioMaxima S.A. zwiększa sprzedaż eksportową i udział wyrobów w przychodach ogółem

Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA
Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, osiągnęła w 1 kw. 2019 r. przychody netto ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym w wysokości ponad 7,48 mln zł. Spółka notuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży eksportowej i liczy, że uda jej się podtrzymać ten trend.

Na poziomie jednostkowym Emitent zanotował w pierwszym kwartale 2019 r. zysk EBITDA wynoszący 452 tys. zł, a jego przychody ze sprzedaży sięgnęły 6.958 tys. zł., przy stracie netto w wysokości 77 tys. zł. Największy wpływ na wyniki finansowe w ujęciu jednostkowym miało obniżenie generowanej marży z uwagi na ograniczoną ilość dni sprzedażowych w styczniu i marcu, wynikającą z przeprowadzanej inwentaryzacji, uruchomienie nowego systemu informatycznego ERP, a także występujących jeszcze jednorazowych kosztach związanych z rozruchem zakładu. BioMaxima S.A. rozpoczęła już rozbudowę swojej oferty produktowej umacniając w ten sposób jej pozycję jako lidera w segmencie mikrobiologii, co jest rezultatem przeprowadzonych w 2018 roku inwestycji. Spółka zakończyła już opracowanie oraz wdrożyła do produkcji nowe testy do kontroli czystości mikrobiologicznej i pozyskała również pierwsze zamówienia eksportowe od nowego klienta z Niemiec. Wzrost udziału wyrobów własnych w przychodach Emitenta do 58% w 1 kw. 2019 r. z 54% w 1 kw. 2018 r. jest wynikiem uruchamiania rozbudowanych mocy wytwórczych w produkcji testów do oznaczania lekooporności, które wpłyną pozytywnie na marżowość sprzedaży. Zarząd BioMaxima S.A. uważa, że przyjęte kierunki rozwoju oraz podejmowane działania przełożą się w długim okresie na istotną poprawę wyników finansowych.

Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA
Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA

„Uruchomienie nowego systemu informatycznego w pierwszym kwartale 2019 r. to końcowy etap rozpoczętego w 2017 roku ambitnego planu inwestycyjnego o wartości sięgającej 20 milionów złotych. Działają już nowe wydziały produkcyjne w zakładzie w Lublinie, rozpoczęliśmy także sprzedaż nowego asortymentu wprowadzanego dzięki nowym liniom produkcyjnym. W najbliższych kwartałach będziemy wdrażali kolejne nowe pozycje, zwiększając udział przychodów ze sprzedaży wyrobów w przychodach ogółem, co będzie miało wpływ na polepszenie rentowności dzięki wyższej marży uzyskiwanej ze sprzedaży wyrobów. Spodziewamy się szybkiej stabilizacji procesów logistycznych, wynikającej z tego zwiększonej wartości sprzedaży i poprawy wskaźników finansowych w nadchodzących okresach, co będzie miało miejsce również dzięki wpływom z dotacji w wysokości 4,1 mln zł oczekiwanym w drugim kwartale br.” – podkreśla Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Spółka na poziomie skonsolidowanym osiągnęła w 1 kw. 2019 r. przychody ze sprzedaży w kwocie 7.486 zł, a jej zysk EBITDA wyniósł 376 tys. zł. przy stracie netto na poziomie 176,5 tys. zł Największy wpływ na wynik Grupy Kapitałowej ma sezonowość rynku rumuńskiego w sektorze dominującej tam publicznej służby zdrowia, gdzie najlepszy wynik finansowy oczekiwany jest przez BioMaxima Clinical Srl w drugiej połowie roku.

BioMaxima S.A. w dalszym ciągu prowadzi rozbudowę sieci eksportowej i poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach nawiązuje nowe relacje handlowe. Dynamika wzrostu sprzedaży eksportowej po trzech miesiącach 2019 r. wyniosła 112%, a udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem Emitent wyniósł 31,8%. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że sprzedaż eksportowa po 3 miesiącach 2019 r. była najwyższa w odniesieniu do analogicznych okresów poprzednich lat.

„Zwiększyliśmy wydajność produkcji, więc począwszy od pierwszego kwartału tego roku udało nam się zwiększyć obroty z istniejącymi zagranicznymi kontrahentami, szczególnie w segmencie krążków do oznaczania lekowrażliwości. Wkładamy też wiele wysiłku w rozbudowę naszej sieci dystrybutorskiej, tworząc coraz lepszą ofertę produktową, a także bierzemy systematycznie udział w licznych imprezach branżowych – na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy prezentowaliśmy ofertę BioMaxima w Brazylii, Niemczech, Dubaju oraz Singapurze.” – podsumowuje Prezes Urban.

W marcu br. Spółka podpisała informację pokontrolną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 POIR, Projekt „Centrum Badawczo – Rozwojowe BioMaxima S.A.”, gdzie w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszeń prawa. BioMaxima S.A. oczekuje także na wpływ środków z rozliczenia dotacji 1.4 w kwocie 2,77 mln zł i jest w trakcie końcowego rozliczenia dotacji 3.7, z której oczekuje wpływu w wysokości 1,34 mln zł. W ten sposób Spółka powinna obniżyć zaangażowanie kredytowe o kwotę 4,1 mln zł, co zmniejszy tym samym poziom kosztów finansowych.