BNP Paribas Real Estate generuje w 2016 roku 704 miliony euro przychodów*

0

Dla BNP Paribas Real Estate rok 2016 był rokiem wzrostu zysków z przychodem na poziomie 704 milionów euro oraz dochodem netto przed opodatkowaniem wynoszącym 155 milionów euro.

  • 43 % poza Francją (z czego 12% w Wielkiej Brytanii, 20% w Niemczech, 4% we Włoszech) oraz 57% we Francji,
  • 72 % z tytułu Usług w zakresie Rynku Nieruchomości (Transakcje, Konsulting, Wyceny, Zarządzanie Nieruchomościami i Zarządzanie Inwestycjami) oraz 28% na deweloperskim rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych,
  • 38% z przychodów stałych: Konsulting, Wyceny, Zarządzanie Nieruchomościami, Zarządzanie Inwestycjami oraz Krótkoterminowy Najem Mieszkań.

Kluczowe liczby 2016:

  • Zarządzanie Inwestycjami: ponad 1,6 miliarda euro nowego kapitału oraz 24,1 miliarda euro aktywów pozostających pod zarządem w Europie.
  • Zarządzanie Nieruchomościami: przychody na poziomie 94 milionów euro oraz portfel nieruchomości pozostających pod zarządem wielkości 38 milionów m kw.
  • Doradztwo (Transakcje, Konsulting, Wyceny): przychody wynoszące 314 milionów euro.
  • Deweloperski rynek nieruchomości komercyjnych: wartość inwestycji 692 milionów euro do 1 stycznia 2017 roku; 178 500 m kw. powierzchni biurowych w budowie w całej Europie; 154 000 m kw. ukończonych w 2016 roku.
  • Nieruchomości Mieszkaniowe: wartość ponad 1 miliard euro, a w tym: 699 milionów euro na własny rachunek, co stanowi wzrost o 28% w stosunku do roku 2015; rozpoczęła się budowa 1 593 domów.
Thierry Laroue-Pont
Thierry Laroue-Pont

„Dla BNP Paribas Real Estate rok 2016 był rokiem wzrostu zysków z przychodem na poziomie 704 milionów euro oraz dochodem netto przed opodatkowaniem wynoszącym 155 milionów euro. Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej w roku 2016 rynki nieruchomości generalnie utrzymywały się w dobrej kondycji. W ujęciu całościowym wszystkie nasze linie biznesowe rozwijają się. W roku 2017 zamierzamy rozpocząć wdrażanie naszego planu rozwoju na rok 2020, który porządkuje i krystalizuje nasze cele dla wszystkich linii biznesowych i wykorzystuje technologie cyfrowe do opracowania nowej oferty usług. W odniesieniu do naszych funkcji centralnych początek roku 2017 to stworzenie dwóch nowych działów: Działu Innowacji oraz Działu Danych. Na koniec warto też wspomnieć o naszym zaangażowaniu w ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), która staje się coraz ważniejsza dla naszych klientów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a która również jest jednym z naszych priorytetowych celów na rok 2017 i kolejne lata.” – komentuje Thierry Laroue-Pont, Dyrektor Generalny, BNP Paribas Real Estate.

* Przychód odpowiada przychodowi ze sprzedaży oraz dochodowi ze spółek (konsolidacja metodą praw własności). Składa się on głównie z honorariów netto z różnych linii biznesowych oraz marży na projektach budowlanych na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji.

Wyniki za rok 2016 z podziałem na poszczególne linie biznesowe

  1. Zarządzanie Inwestycjami
Czytaj również:  Rynek elastycznych biur w Polsce przeżywa rozkwit. W Warszawie działa już ponad 100 takich miejsc