BNP Paribas Real Estate generuje w 2016 roku 704 miliony euro przychodów*

0

Dla BNP Paribas Real Estate rok 2016 był rokiem wzrostu zysków z przychodem na poziomie 704 milionów euro oraz dochodem netto przed opodatkowaniem wynoszącym 155 milionów euro.

 • 43 % poza Francją (z czego 12% w Wielkiej Brytanii, 20% w Niemczech, 4% we Włoszech) oraz 57% we Francji,
 • 72 % z tytułu Usług w zakresie Rynku Nieruchomości (Transakcje, Konsulting, Wyceny, Zarządzanie Nieruchomościami i Zarządzanie Inwestycjami) oraz 28% na deweloperskim rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych,
 • 38% z przychodów stałych: Konsulting, Wyceny, Zarządzanie Nieruchomościami, Zarządzanie Inwestycjami oraz Krótkoterminowy Najem Mieszkań.

Kluczowe liczby 2016:

 • Zarządzanie Inwestycjami: ponad 1,6 miliarda euro nowego kapitału oraz 24,1 miliarda euro aktywów pozostających pod zarządem w Europie.
 • Zarządzanie Nieruchomościami: przychody na poziomie 94 milionów euro oraz portfel nieruchomości pozostających pod zarządem wielkości 38 milionów m kw.
 • Doradztwo (Transakcje, Konsulting, Wyceny): przychody wynoszące 314 milionów euro.
 • Deweloperski rynek nieruchomości komercyjnych: wartość inwestycji 692 milionów euro do 1 stycznia 2017 roku; 178 500 m kw. powierzchni biurowych w budowie w całej Europie; 154 000 m kw. ukończonych w 2016 roku.
 • Nieruchomości Mieszkaniowe: wartość ponad 1 miliard euro, a w tym: 699 milionów euro na własny rachunek, co stanowi wzrost o 28% w stosunku do roku 2015; rozpoczęła się budowa 1 593 domów.
Thierry Laroue-Pont
Thierry Laroue-Pont

„Dla BNP Paribas Real Estate rok 2016 był rokiem wzrostu zysków z przychodem na poziomie 704 milionów euro oraz dochodem netto przed opodatkowaniem wynoszącym 155 milionów euro. Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej w roku 2016 rynki nieruchomości generalnie utrzymywały się w dobrej kondycji. W ujęciu całościowym wszystkie nasze linie biznesowe rozwijają się. W roku 2017 zamierzamy rozpocząć wdrażanie naszego planu rozwoju na rok 2020, który porządkuje i krystalizuje nasze cele dla wszystkich linii biznesowych i wykorzystuje technologie cyfrowe do opracowania nowej oferty usług. W odniesieniu do naszych funkcji centralnych początek roku 2017 to stworzenie dwóch nowych działów: Działu Innowacji oraz Działu Danych. Na koniec warto też wspomnieć o naszym zaangażowaniu w ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), która staje się coraz ważniejsza dla naszych klientów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a która również jest jednym z naszych priorytetowych celów na rok 2017 i kolejne lata.” – komentuje Thierry Laroue-Pont, Dyrektor Generalny, BNP Paribas Real Estate.

* Przychód odpowiada przychodowi ze sprzedaży oraz dochodowi ze spółek (konsolidacja metodą praw własności). Składa się on głównie z honorariów netto z różnych linii biznesowych oraz marży na projektach budowlanych na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji.

Wyniki za rok 2016 z podziałem na poszczególne linie biznesowe

 1. Zarządzanie Inwestycjami

Przy przychodach na poziomie 98 milionów euro w roku 2016 ta linia biznesowa odnotowała wpływy w wysokości ponad 1,6 miliarda euro nowego kapitału. Dodatkowo zrealizowane zostały oddzielne transakcje o wartości 1,3 miliarda euro. Pod koniec roku linia ta zarządzała aktywami o wartości 24,1 miliarda euro na terenie całej Europy (wzrost o 2,1 miliarda euro w porównaniu z rokiem 2015), z czego 73% w imieniu inwestorów instytucjonalnych.

Wartość zawartych transakcji to 3,9 miliarda euro (transakcje kupna i sprzedaży), co jest wynikiem rekordowym.

 1. Zarządzanie Nieruchomościami

Przychody z Zarządzania Nieruchomościami osiągnęły w roku 2016 poziom 94 milionów euro. Ilość m kw. pozostających pod zarządem wzrosła o 4,5% do 38 milionów m kw., z czego 56% to powierzchnie biurowe, a 26% to nieruchomości przemysłowe i magazynowe. 40% zarządzanych nieruchomości zlokalizowana jest we Francji, a 60% poza jej granicami.

Czytaj również:  Trendy na rynku wody. Wartość rynku wody butelkowanej przekroczy 6 mld zł

BNP Paribas Real Estate cieszy się pozycją lidera na kontynencie europejskim w zakresie zarządzania nieruchomościami usługowymi oraz optymalnym zasięgiem regionalnym w Europie, który obejmuje 14 krajów i 58 miast.

 1. Doradztwo (Transakcje, Konsulting oraz Wyceny)

W roku 2016 przychody wygenerowane w ramach działalności doradczej sięgnęły 314 milionów euro. W ramach Transakcji w Europie zostały wynajęte lub sprzedane 6,2 miliony m kw. powierzchni komercyjnych (z czego 1,9 miliona m kw. we Francji), co obejmowało realizację
3 850 transakcji komercyjnych. Wartość inwestycji osiągnęła poziom 19 miliardów euro.

W ramach Wycen najwyższe dochody zostały odnotowane we Francji (46%), a następnie w Wielkiej Brytanii (24%). Wartość aktywów wycenionych w 12 krajach, w których działa ta linia biznesowa osiągnęła poziom 289 miliardów euro i około 130 milionów m kw.

Konsulting obejmuje trzy główne rodzaje usług: doradztwo w zakresie nieruchomości dla najemców (69%), doradztwo budowlane (zarządzanie projektami, studium wykonalności oraz badania z zakresu możliwości realizacji potencjalnych projektów) z udziałem na poziomie 15% oraz zarządzanie nieruchomościami na rzecz podmiotów trzecich z udziałem na poziomie 16%.

 1. Deweloperski Rynek Nieruchomości Biurowych

W roku 2016 ukończono projekty i oddano do użytku nieruchomości o wartości 692 milionów euro i powierzchni 154 000 m kw.

Wśród najważniejszych ukończonych projektów w roku 2016 znalazły się Tiburtina (Rzym), 43 800 m kw., Luxembourg Kirchberg (Luxemburg) 50 000 m kw. oraz Unicity (Levallois-Perret) 36 000 m kw.

Na dzień 1 stycznia 2017 roku w Europie w trakcie realizacji było 178 500 m kw. powierzchni biurowych.

 1. Nieruchomości Mieszkaniowe (Projekty Deweloperskie, Transakcje oraz Zarządzanie Nieruchomościami w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod najem krótkoterminowy – Studélites oraz Hipark)

W roku 2016 wartość tej linii biznesowej osiągnęła poziom ponad 1 miliarda euro, w tym 699 milionów euro na własny rachunek, co stanowi wzrost o 28% w stosunku do roku 2015 i przekłada się na oddanie do użytku 1 847 lokali mieszkaniowych (wzrost o 44,5% w porównaniu z rokiem 2015). W budowie pozostaje 1 593 lokali mieszkaniowych.

Pod zarządem pozostaje 6 734 lokali mieszkaniowych w 50 domach studenckich Studélites oraz w 5 domach Hipark przeznaczonych pod najem dla osób podróżujących służbowo.

 1. Perspektywy na przyszłość

„Nasze cele biznesowe na rok 2017 są jasne. Przede wszystkim oczekujemy wzrostu w zakresie Zarządzania Inwestycjami, co spowodowane jest głównie wysokim poziomem aktywności na rynkach we Francji oraz w Niemczech, jak również zbliżającym się uruchomieniem funduszu NEIF 3. Podpisane w ostatnim czasie ogólnoeuropejskie umowy na Zarządzanie Nieruchomościami, takie jak umowa podpisana z Logicor w odniesieniu do ponad 1 miliona m kw., powinny przyczynić się do zaistnienia wzrostu, jakiego oczekujemy w ramach tej linii biznesowej. Mamy również szeroko zakrojone plany odnośnie naszej działalności doradczej, z której oczekujemy przychodów przynajmniej na poziomie z roku 2016. W odniesieniu do deweloperskiego rynku nieruchomości biurowych planujemy rozpocząć około 10 projektów we Francji oraz w kontynentalnej części Europy. Nasza strategia rozwoju dla tej linii biznesowej opiera się częściowo na badaniu dużych nieruchomości o funkcji mieszanej obejmujących powierzchnie komercyjne, mieszkaniowe oraz hotelowe w Ile-de-France i na rynkach regionalnych, a częściowo na naszej ekspansji na pozostałe rynki w Europie. Dodatkowo planujemy też rozpocząć budowę 2 300 domów w ramach działalności linii Nieruchomości Mieszkaniowych.” – podsumowuje Thierry Laroue-Pont, Dyrektor Generalny, BNP Paribas Real Estate.