BNP Paribas Real Estate ogłasza wyniki osiągnięte na niemieckim rynku nieruchomości biurowych w roku 2015

0

Drugi najlepszy wynik ostatniej dekady w zakresie wynajętych powierzchni 

real estateCałkowity wolumen wynajętych powierzchni biurowych w roku 2015 na ośmiu największych rynkach nieruchomości biurowych w Niemczech, tj. w Berlinie, Kolonii, Düsseldorfie, Essen, Frankfurcie, Hamburgu, Lipsku oraz Monachium, wyniósł około 3,49 mln metrów kwadratowych osiągając wartość wyższą o 20 procent od wyniku z roku poprzedniego. Dane te opublikowane zostały w wyniku badania rynku przeprowadzonego przez BNP Paribas Real Estate. Najważniejsze wyniki w skrócie:

  • Wolumen wynajętych powierzchni biurowych wyższy o ponad 20% od wyniku osiągniętego w roku poprzednim
  • Pozytywne zmiany na wszystkich rynkach biurowych
  • Nieznaczny spadek wskaźnika powierzchni niewynajętych
  • Podwyższone stawki czynszu dla najatrakcyjniejszych nieruchomości w kilku miastach
  • Prognozy na rok 2016 ogólnie pozytywne

Osiągnięcie bardzo dobrych wyników było przede wszystkim rezultatem niezmiernie dynamicznego ostatniego kwartału, na przestrzeni którego doszło do wynajęcia 1,08 mln metrów kwadratowych. Lepsze wyniki kwartalne zostały odnotowane jedynie w okresie pomiędzy październikiem a grudniem 2006 roku. Zawarte duże umowy najmu dotyczące powierzchni o wielkości ponad 5 000 metrów kwadratowych, których w roku poprzednim było znacznie mniej, ponownie zbliżyły się do osiąganego w długim horyzoncie czasowym średniego poziomu i ich udział w wyniku całkowitym wyniósł trochę ponad 29%. Zmiana ta również przyczyniła się do ogólnego znacznego wzrostu wolumenu powierzchni wynajętych. Warto zauważyć, iż udział w wyniku ogólnym umów najmu na większe powierzchnie był podobny na wszystkich głównych rynkach nieruchomości biurowych, co wskazuje na to, iż na powrót mamy do czynienia ze zwiększoną aktywnością dużych firm na rynkach nieruchomości biurowych. Możemy uznać ten fakt za oznakę dobrej sytuacji gospodarczej i zapowiedź dobrych perspektyw rynkowych.” – komentuje Marcus Zorn, Zastępca Dyrektora Generalnego, BNP Paribas Real Estate Germany.

Ten pozytywny wzrost wolumenu powierzchni wynajętych nie był efektem pojedynczych transakcji w poszczególnych miastach, ale był wynikiem osiągniętym na wszystkich badanych rynkach, niemniej jednak w różnym zakresie. Na pierwszym miejscu znalazł się Berlin z wynikiem 814 000 metrów kwadratowych, co stanowiło rekordowo wysoką wartość w historii tego rynku, która znacznie przekroczyła wyniki osiągane do tej pory i stanowiła wzrost o blisko 34% w ujęciu rok do roku. Monachium zajęło drugą pozycję z wynikiem 741 000 metrów kwadratowych (+24%) i w związku z tym już drugi raz musiało oddać tytuł lidera stolicy Niemiec. Porównując pozostałe rynki z dwoma pierwszymi miejscami, wzrost na rynku w Hamburgu był stosunkowo skromny (+3), jednakże wynik na poziomie 529 000 metrów kwadratowych był nadal wynikiem dobrym w ujęciu długoterminowym.

Czytaj również:  Kursy walut po posiedzeniu ECB