Brak cyfrowych kompetencji i dostępu do finansowania a inwestycje w Przemysł 4.0

ekologia przemysł fot Stena Recycling

Cyfrowe kompetencje pracowników oraz dostęp do finansowania to kluczowe wyzwania związane z wdrożeniem czwartej rewolucji przemysłowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Takie wnioski płyną z badania „Rozwój Przemysłu 4.0 w praktyce” opublikowanego przez Siemens Finance.

Przemysł 4.0, zwany inaczej czwartą rewolucją cyfrową, to bazująca na cyfrowych rozwiązaniach integracja nowoczesnych systemów i maszyn, wpływająca na produktywność przedsiębiorstwa. Jej celem jest zwiększenie możliwości wytwarzania towarów lub obniżenie kosztów operacyjnych. Siemens Finance, firma specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych rozwiązań przemysłowych, zapytała producentów jakie ich zdaniem największe wyzwania stoją przez przedsiębiorcami, którzy chcą wdrażać innowacyjne systemy cyfrowe. W badaniu, w którym wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli dużych firm przemysłowych, w tym z Polski, wskazano sześć takich wyzwań.

Wyzwanie nr 1 – Cyfrowe kompetencje

Pomimo szybko postępującej cyfryzacji przemysłu, wciąż zauważalne są braki w umiejętnościach i wiedzy pracowników. Według ankietowanych najważniejszymi elementami związanymi z rozwijaniem cyfrowych kompetencji są: wiedza w dziedzinie produkcji cyfrowej, kompetencje w zakresie cyfrowej konserwacji oraz analiza operacyjna i strategiczna. Badani przyznali również, że w związku z brakiem umiejętności muszą coraz częściej korzystać z outsourcingu usług.

Wyzwanie nr 2 – Dopasowane formy finansowania

Coraz wyższa konkurencyjność wymaga nieustannych inwestycji w nowe technologie. Choć w wielu przypadkach możliwe jest stopniowe wprowadzanie modernizacji, to tempo i ich rozmiar są i tak znaczące. Dlatego według respondentów dostęp do odpowiedniego finansowania staje się kluczem do przeprowadzenia skutecznej transformacji cyfrowej.

Wyzwanie nr 3 – Kultura współpracy

Przemysł 4.0 z zasady integruje procesy zachodzące w firmie w sposób poziomy. Zaburza to tradycyjny podział ról i obowiązków na linii dostawca – producent – klient. W związku z tym w nowej rzeczywistości cyfrowej należy pogodzić wiele punktów widzenia. Przedsiębiorcy podkreślają, że są już prowadzone dyskusje dotyczące tworzenia nowych modeli biznesowych, w których nastawienie na współpracę i przejrzystość działań ze strony dostawcy związane są z dłuższą gwarancją zobowiązań ze strony kupującego.

Wyzwanie nr 4 – Ochrona danych

W dobie lawinowo rosnących zasobów big data, bezpieczeństwo systemów IT staje się jednym z priorytetów każdej organizacji. Ponad połowa respondentów uważa, że obawy o bezpieczeństwo informacji zapoczątkują powstanie rynku wyspecjalizowanych usług w zakresie bezpiecznego współdzielenia danych, które będą mieć istotny wpływ na wdrożenie Przemysłu 4.0

Wyzwanie nr 5 – Więcej przykładów implementacji Przemysłu 4.0 w firmach

Choć ankietowani nie mają wątpliwości co do potrzeby  wdrożenia Przemysłu 4.0, to większość z nich zauważa, że brak przykładów wdrożeń, które pokazywałyby realne zyski przedsiębiorstw, hamuje decyzje inwestycyjne w ich sektorze. Konieczne jest zobrazowanie ile trwa wdrożenie narzędzi cyfrowych w firmie i jaki zwrot z inwestycji z nich wynika.

Wyzwanie nr 6 – Zarządzanie strategiczne

Większość respondentów przyznała, że właściciele firm mają świadomość pilnej potrzeby cyfryzacji i automatyzacji, jednak nie przekłada się to na wdrożenie przejrzystego planu implementacji modelu Przemysłu 4.0.