Branża IT w Polsce do 2020 roku osiągnie wartość 6,24 mld USD

1

Nowe technologie w Polsce trzymają się mocno. Badacze Future Market Insights prognozują, że polski rynek IT osiągnie do 2020 roku wartość 6,24 mld USD, rosnąc średnio o 6% rocznie.[i] Do kraju odważnie wkraczać będą także kolejne technologie, które mogą zmieniać oblicze firm. Tymczasem, według prognoz Gartnera, globalne IT urośnie w 2015 r. o 3,1%, a przy uwzględnieniu spadków kursu dolara… obniży się o 1,3%, do 3,66 bln USD.

Branża IT jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się i przyszłościowych gałęzi polskiej gospodarki?

Tak oceniają badacze Future Market Insights. Już w 2013 r. wartość rynku IT w Polsce sięgnęła 4,1 mld USD i będzie nadal dynamicznie rosnąć. Co zastanawiające, według ośrodka Gartner globalna branża IT odnotowuje w tym samym czasie lekkie spowolnienie. Prognozowany wzrost w 2015 r. to 3,1% (0,6% mniej niż w poprzedniej prognozie). Przy uwzględnieniu malejącej wartości dolara wartość branży ma jednak spaść o 1,3%, do 3,66 bln USD. Kursy walut tworzą iluzję kryzysu, jednak prowadzą także m.in. do wzrostu realnych cen usług i produktów IT na Zachodzie.

Paradoksalnie, pozytywnym czynnikiem wpływającym na wartość sektora IT w Polsce może być rosnąca liczba wdrożeń rozwiązań dla biznesu, które na Zachodzie są już teraz szeroko rozpowszechnione. To m.in. systemy ERP i CRM, technologie chmurowe czy firmowe aplikacje mobilne. Przy jednoczesnej lekkiej zadyszce na rynkach zachodnich, w Polsce firmy z branży IT mają wciąż wiele obszarów do intensywnego rozwoju – komentuje Wojciech Mach, Dyrektor Zarządzający w Luxoft Poland.

Według analiz Future Market Insights, polski rynek IT jest napędzany przez m.in. zwiększające się zainteresowanie przedsiębiorstw technologiami – dającymi realną przewagę nad konkurencją.

Największe nakłady na usługi IT ponoszą sektory: finansowy, publiczny i produkcyjny. Widać zapotrzebowanie rynku na rozwiązania CRM, optymalizację procesów (BPM), narzędzia Business Intelligence (BI) oraz optymalizację zarządzania środkami trwałymi, w tym nieruchomościami – precyzuje Dariusz Mazurek, Członek Zarządu Capgemini Polska, CEO Application Services.

Czytaj również:  Rekordowe inwestycje funduszy venture capital na całym świecie w drugim kwartale 2018 r.

Technologiczna rewolucja i ewolucja

Obok rozwiązań najczęściej wymienianych w Polsce w kontekście IT dla biznesu, na świecie rozwijają się jednak także inne dziedziny. Przykładem takiej technologii jest Internet Rzeczy (IoT). Według Accenture doprowadzi on do istotnych przemian biznesowych – przeobrażając sektory, które łącznie odpowiadają za aż 2/3 produktu krajowego brutto w krajach G20. Technologia ta będzie się rozwijać także w Polsce. Potwierdzają to wyniki badań Cisco Forum 2015 w Zakopanem – 2/3 z uczestników stwierdziło, że w ciągu 3 lat Internet Rzeczy wpłynie na strategię biznesową polskich firm.

IoT może przynieść dużo większą rewolucję, niż inne cyfrowe przełomy – jego konsekwencją jest połączenie fizycznych i cyfrowych przedmiotów w wielu kanałach, a nie na ograniczonej liczbie urządzeń. To realny trend. Blisko 2/3 badanych przez Accenture konsumentów chce zakupić do 2019 r. urządzenia domowe podłączone do sieci[v] – mówi Witold Rogowski, Dyrektor Zarządzający Accenture Delivery Center Polska.