Branża rekrutacyjna bierze RODO w swoje ręce. Powstanie Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji

1

Już niedługo podmioty z branży rekrutacyjnej zyskają cenne wsparcie w prowadzeniu rekrutacji zgodnej z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dzięki inicjatywie Pracuj.pl – czołowego serwisu pracy w Polsce, oraz eRecruitera – dostawcy najczęściej wykorzystywanego systemu do rekrutacji, podmioty z szeroko rozumianej branży rekrutacyjnej spotkają się, by wspólnie opracować kodeks postępowania administratorów danych osobowych, czyli „Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji”. Nad pracami czuwać będzie patron merytoryczny inicjatywy GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni.

RODO wywołuje niepokój u rekrutujących

Rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), które zacznie być stosowane w Polsce od 25 maja 2018 r. gruntownie modyfikuje obecny system ochrony danych osobowych. Nowe przepisy wymuszą szereg zmian w dotychczasowym podejściu do prowadzenia procesów rekrutacyjnych, w tym głównie do pozyskiwania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych kandydatów. Do zmian zaliczyć można np. rozszerzenie obowiązku informacyjnego względem kandydatów, poszerzenie zakresu praw kandydatów w dostępie do swoich danych oraz nowe zasady pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych. Nowe przepisy niejednokrotnie wywołują niepokój u rekrutujących, a także generują wiele pytań po stronie pracodawców, dotyczących tego, jak prawidłowo rekrutować, aby nie narażać się na dotkliwe sankcje.

Rozporządzenie umożliwia uściślanie przepisów w ramach branży

RODO oparte jest o system tzw. risk based approach wymagający identyfikacji ryzyk i wdrożenia adekwatnych środków. Jednocześnie nie uściśla tych środków pozostawiając w tym zakresie swobodę. Rozporządzenie zawiera jedynie ogólne wytyczne, które nie precyzują szczegółowych mechanizmów ochrony danych osobowych w poszczególnych branżach czy sektorach. Stąd wiele wątpliwości i obaw po stronie podmiotów w branży rekrutacyjnej – tłumaczy dr Mirosław Gumularz, radca prawny z GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni.

W przepisach RODO przewidziano jednak możliwość stworzenia kodeksów postępowania dla poszczególnych branż, których celem jest doprecyzowanie postanowień rozporządzenia, szczególnie w zakresie rekomendacji środków technicznych i organizacyjnych służących realizacji wymogów RODO np. w zakresie bezpieczeństwa danych. Co ważne, zgodnie z RODO, stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania będzie istotnym elementem dla stwierdzenia przestrzegania przez administratora ciążących na nim obowiązków.

Czytaj również:  Dostęp do szybkiego internetu warunkiem technologicznej zmiany firm. Wprowadzenie sieci 5G znacznie ten proces przyspieszy

Kodeks będzie cennym wparciem podmiotów w branży rekrutacyjnej

Zbliżające się zmiany sprawiły, że spółki z Grupy Pracuj tj. czołowy serwis pracy – Pracuj.pl oraz dostawca najczęściej wykorzystywanego narzędzia do rekrutacji – eRecruiter (inicjatorzy projektu), liderzy w branży HR, przy współpracy z GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni (partner merytoryczny) postanowili udzielić wsparcia podmiotom branży rekrutacyjnej i opracować „Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji”.