BRE Bank przejmuje od Commerzbank pakiet 49,9 proc. akcji BRE Leasing sp z o.o.

BRE Bank

BRE Leasing jest jedną z najdłużej działających w Polsce firm tego typu. – Inwestycja w spółkę ma charakter długoterminowy i wpisuje się w strategię Grupy, zakładającą wzmocnienie współpracy oraz cross-sellingu pomiędzy BRE Bankiem, a spółkami zależnymi, które będą coraz bliżej współdziałać z pionami biznesowymi – powiedział Przemysław Gdański, członek zarządu BRE Banku ds. bankowości korporacyjnej.

– Nasz rozwój opiera się na współpracy z BRE Bankiem opartej o komplementarność oferty. Teraz ten ścisły związek staje się jeszcze bardziej naturalny – powiedział Mieczysław Woźniak, Prezes Zarządu BRE Leasing sp z o.o.

Pakiet 49,9 proc. udziałów BRE Leasing sp z o.o. zostanie odkupiony przez BRE Holding Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od BRE Bank) od Commerz Real AG (spółka w 100% zależna od Commerzbank AG).

BRE Leasing działa w Polsce od 1991 roku. Jest trzecim największym dostawcą usług leasingowych w kraju. W samym 2010 roku firma zawarła umowy o wartości ok. 2,2 mld zł. Oferta BRE Leasing jest wkomponowana w paletę produktów Grupy BRE Banku. Firma świadczy usługi z zakresu m.in.: leasingu operacyjnego, finansowego, zwrotnego, CFM, vendor leasing oraz indywidualnych modeli finansowania pozabilansowego. BRE Leasing od wielu lat jest głównym graczem na rynku leasingu nieruchomości.

BRE Bank obsługuje obecnie ponad 13 tys. klientów korporacyjnych, najwięcej w swojej 25. letniej historii. BRE kieruje swoją ofertę do największych krajowych i międzynarodowych firm działających w Polsce, dużych firm, dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw sektora MSP, jednostek sektora publicznego i instytucji finansowych. W 2010 roku w kategorii kredytów konsorcjalnych BRE był drugim najbardziej aktywnie finansującym polskie przedsiębiorstwa bankiem w kraju. Współorganizował też jedną z największych emisji obligacji korporacyjnych dla wiodącej grupy energetycznej. W listopadzie 2010 bank został uhonorowany tytułem najlepszego korporacyjnego banku internetowego w Europie Środkowo-Wschodniej przez prestiżowy międzynarodowy magazyn Global Finance.