Wyniki UPS w 4 kwartale wzrosły o 44%

rp_406c41e2c6_769577556-UPS-ecommerce.png

Firma kurierska UPS podała dzisiaj wielkość skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję za IV kw. 2010 r. równą 1,08 USD, co oznacza wzrost o 44% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Całkowite przychody wzrosły o 8,4%, przynosząc 1,8 mld USD skorygowanego zysku operacyjnego (wzrost o 40%).

W oparciu o sprawozdania, zysk na akcję rozwodnioną wyniósł 1,11 USD, co oznacza wzrost o 48% w stosunku do wielkości 0,75 USD odnotowanej w tym samym okresie ubiegłego roku. W IV kwartale UPS odnotowało zysk netto po opodatkowaniu w wysokości 32 mln USD związany ze sprzedażą niektórych niezwiązanych z podstawową działalnością jednostek biznesowych.

W całym 2010 roku firma dostarczyła 3,9 mld przesyłek – średnio 15,6 mln przesyłek dziennie. Przychody wzrosły o 9,4% do 49,5 mld USD. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł aż o 47% i wyniósł 5,8 mld USD, zaś segmenty przesyłek międzynarodowych oraz łańcucha dostaw i spedycji odnotowały rekordowy poziom zysku – odpowiednio 1,9 mld USD i 577 mln USD. W oparciu o sprawozdania zysk operacyjny za 2010 r. wyniósł 5,9 mld USD (wzrost o 55%). Skorygowany rozwodniony zysk na akcję wyniósł 3,56 USD (wzrost o 54%), zaś w oparciu o sprawozdania – 3,48 USD (wzrost o 63%).

„UPS ponownie wykazało wyjątkowy wzrost zysku dzięki wykorzystaniu siły swej sieci w ofercie skierowanej do klientów” – powiedział Scott Davis, prezes i dyrektor generalny UPS. „Jestem zdopingowany obserwując jakie możliwości niesie rok 2011. Firma UPS planuje dalszy rozwój swojej działalności na rynkach wschodzących prezentując potencjał zdolności logistycznych rozwijanych na całym świecie”.

W oparciu o prognozy na 2011 r. UPS przyjął docelową wartość dla rozwodnionego zysku na akcję w wysokości 4,12-4,35 USD, co oznacza wzrost o 16-22% w stosunku do skorygowanych wyników z 2010 r. Wielkość ta przekroczy rekordowy poziom odnotowany w 2007 r.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł ponad sześciokrotnie do 176 mln USD przy wzroście przychodów o 13%. Skorygowana marża operacyjna w segmencie wzrosła o 630 punktów bazowych do 7,7% dzięki wzrostowi we wszystkich jednostkach biznesowych.

UPS Freight odnotowało wzrost przychodów wyższy niż średnia rynkowa. Wynosi on 23%. Wynik ten został osiągnięty w efekcie dwucyfrowego wzrostu dziennej liczby przesyłek, wzrostowi przewożonej masy brutto towarów oraz znaczącej poprawie rentowności. Przychody w dziedzinie spedycji i logistyki wzrosły o 10,1% do 1,6 mld USD, głównie w wyniku inicjatyw w zakresie zarządzania przychodami w jednostce zajmującej się usługami spedycyjnymi.

Pod koniec roku firma UPS poinformowała o planowanym rozwoju sieci obiektów przeznaczonych do obsługi sektora opieki zdrowotnej w USA, Azji, Europie i Kanadzie. Rozrost w tym kierunku pozwoli na zaspokojenie potrzeb tego szybko rozwijającego się sektora. Nowe obiekty zostały zaprojektowane tak, móc obsługiwać firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne oraz producentów urządzeń medycznych.