Rada Nadzorcza Poczty Polskiej uzupełniła skład Zarządu

Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej

Funkcję Prezesa Poczty Polskiej od 1 marca br. obejmie Pan Jerzy Jan Jóźkowiak, natomiast z dniem 7 lutego br. funkcję Członka Zarządu Spółki obejmie Pan Mariusz Tomasz Zarzycki.

Jerzy Jan Jóźkowiak (53 lata) absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS) w Warszawie – specjalizacja Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego. Stypendysta Wydziału Ekonomiczno – Prawnego Uniwersytetu w Zurychu.

Od 1984 do 1990 roku pracownik naukowy Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.
W latach 1993 – 1998 związany z Powszechnym Bankiem Gospodarczym S.A. W tym czasie sprawował funkcję m.in. prezesa spółki PBG – Fundusz Inwestycyjny, której głównym celem było zarządzanie akcjami i udziałami objętymi przez Bank w wyniku procesu restrukturyzacji. Był także wiceprezesem Zarządu PBG S.A. Grupa Pekao S.A, odpowiedzialnym m.in. za księgowość, rachunkowość, informację zarządczą, skarb, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i dom maklerski.

Od 1999 roku do 2001 roku był dyrektorem wykonawczym pionu zarządzania ryzykiem Banku Pekao S.A. odpowiedzialnym m.in. za zarządzanie ryzykiem rynkowym i kredytowym w grupie kapitałowej. Nadzorował liczne projekty dotyczące np. wykorzystania międzynarodowych standardów rachunkowości do prezentacji ryzyka finansowego, czy zasad kształtowania wyniku Banku z zarządzeniami polityki wyceny aktywów.

Od 2002 do 2008 roku pracował w BRE Banku S.A. m.in. jako dyrektor ds. Finansów Ryzyka i Operacji w Pionie Bankowości detalicznej (MultiBank i mBank). W tym czasie był także prezesem Banku Częstochowa odpowiedzialnym za przeprowadzenie fuzji z BRE Bankiem.
W latach 2003 – 2008: dyrektor finansowy banku (CFO). Odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie systemu informacji zarządczej, sprzedażowej, finansowej i o kliencie.

Od stycznia do grudnia 2010 roku prezes MNI S.A. spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, mającej udziały w spółkach branży telekomunikacyjnej (MNI Telecom) i usług dodanych do telefonii komórkowej (MNI Premium).

Mariusz Tomasz Zarzycki (43 lata) ukończył w 1991 r. studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent University of Stockholm (specjalność: Bankowość i Finanse).

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Banku Przemysłowym SA w Łodzi.
W latach 1993 – 1998 pracował w Powszechnym Banku Gospodarczym SA – Grupa Pekao S.A. Brał udział w procesie konsolidacji Grupy Pekso SA, w Zespole Problemowym ds. Informatyki Grupy Pekao SA.

W latach 1998 – 2008 pracował w BRE Banku SA m.in. jako wicedyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, dyrektor Departamentu Informatyki Bankowości Detalicznej, dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii Informatycznych oraz dyrektor Banku ds. Informatyki.
Był również dyrektorem ds. informatyki i finansów w projekcie budowy nowego banku detalicznego oraz dyrektorem projektu wdrożenia nowego podstawowego systemu dla pionów bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej BRE Banku.

W latach 2008 – 2010: wiceprezes Zarządu Banku PKO BP S.A. odpowiedzialnym za obszar informatyki i usług, a także członek rad nadzorczych Inteligo Financial Services oraz Wilanów Investment.

Od listopada 2010 Przewodniczący Rady Nadzorczej Sevenet S.A. – firmy specjalizującej się w rozwiązaniach telekomunikacyjnych.