Raiffeisen Bank International przejmuje 70 procent Polbanku

Herbert Stepic Prezes Zarządu RBI

Raiffeisen Bank International AG (RBI) osiągnął dziś porozumienie w sprawie przejęcia 70 procent udziałów w Polbank EFG (Polbank). „Skoncentrowany na bankowości detalicznej Polbank jest idealnym uzupełnieniem dla Raiffeisen Bank Polska. Tworzymy szeroką podstawę, by rozwijać się z sukcesem na jednym z najbardziej stabilnych i szybko rosnących rynków w Europie Środkowej i Wschodniej ” – powiedział Prezes Zarządu RBI Herbert Stepic.

Polbank to marka, pod jaką grecki EFG Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank EFG) działa na polskim rynku w formie oddziału, a który – w ramach transakcji – zostanie przekształcony w oddzielną spółkę z polską licencją bankową. RBI zapłaci 490 milionów euro za 70-procentowy udział, płatne przy zamknięciu transakcji. Implikowany wskaźnik cena/wartość księgowa wynosiłby 1.7. Jednak, w zależności od ostatecznych wymogów kapitałowych, wskaźnik C/WK na zamknięciu może się różnić od podanej wartości. Przejęcie jest uzależnione od skutecznego zamknięcia transakcji, a w szczególności zgód Unii Europejskiej oraz organów nadzorczych Grecji i Polski. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w IV kw. 2011 r. lub I kw. 2012. Podniesienie przez RBI kapitałów w najbliższym czasie nie jest niezbędne.

Struktura transakcji przewiduje, że na początku RBI przejmuje 70 procent udziałów w Polbanku za 490 milion euro. Później, w drugim etapie Eurobank EFG i RBI wniosą swoje udziały w Polbanku (Eurobank EFG 30 procent, a RBI 70 procent) do Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) w zamian za nowe akcje RBPL. W konsekwencji Eurobank EFG stanie się 13-procentowym udziałowcem w RBPL (obok RBI). Operacyjne połączenie RBPL i Polbanku zakończy transakcję. Cena transakcji jest oparta o gwarantowane minimum kapitałowe na poziomie 400 mln euro dla Polbanku i 750 mln euro dla RBPL. Strony uzgodniły, że Eurobank EFG będzie miał opcję sprzedaży swojego udziału w RBPL (połączonego z Polbankiem) na rzecz RBI w każdym czasie z wyceną opartą na wynikach banku, jednak nie mniej niż za 175 milion euro (plus odsetki), a RBI ma opcję call do wykonania od 31 marca 2016 r.

Skoncentrowany na działalności w segmencie bankowości detalicznej Polbank jest idealnym uzupełnieniem dla RBPL, który ma silną pozycję w segmencie korporacyjnym. Przejęcie znacząco wzmocni pozycję RBI na największym rynku z atrakcyjnym potencjałem wzrostu w Europie Środkowej. Korzystając z najnowszych dostępnych danych, połączony bank (RBPL/Polbank) stałby się 6. największym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem aktywów, zająłby 4. miejsce w wartości udzielonych kredytów i obsługiwałby ponad milion klientów.

Polbank został założony w 2006 r. i koncentruje się na świadczeniu usług na rzecz klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Posiada ogólnopolską sieć ok. 350 oddziałów, zatrudnia 2900 pracowników i ma ok. 800.000 klientów. Suma bilansowa banku na koniec września wynosiła 5,5 mld euro (22 mld zł). Pomimo relatywnie krótkiej historii, rozpoznawalność marki Polbank jest na bardzo wysokim poziomie 66 procent.

RBI pojawił się w Polsce w 1991 r. Suma bilansowa Grupy Raiffeisen w Polsce wynosiła 6,5 mld euro (26 mld zł) na koniec III kw. 2010 r. RBI zatrudnia ok. 3,000 osób w 123 placówkach w Polsce (łącznie z oddziałami Raiffeisen-Leasing Polska SA), obsługując 240.000 klientów.