BRE Bank w 2010 roku zarobił 641 mln zł

BRE Bank

Bank w 2010 roku zarobił 641 mln zł, podczas gdy w roku 2009 było to 129 mln zł. Wskaźnik kosztów do dochodów w całym 2010 r. wyniósł 51,8 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 54,2 proc. Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku na dzień 31 grudnia 2010 roku ukształtował się na poziomie 15,90 proc. Aktywa banku na koniec ubiegłego roku wynosiły ponad 90 mld zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zatrudnienie w BRE Banku SA wynosiło 5 300 osób, a w całej Grupie 7 023 osób (31 grudnia 2009 r. było to odpowiednio 4901 osób w Banku i 6 483 osoby w Grupie).

Począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2010 roku Grupa zaprzestała konsolidacji dwóch spółek zależnych, BRE Corporate Finance SA i Tele-Tech Sp. z o.o. Wyniki finansowe oraz sumy bilansowe tych spółek są nieistotne dla Grupy.

Liczba osób korzystających z usług bankowości detalicznej banku wzrosła w ubiegłym roku o 306 tys. osób. Zarówno liczba rachunków bankowych (3,2 mln na koniec roku) jak i sprzedaż kart (w sumie pół miliona kart mBanku i Multibanku w obiegu) wykazywały bardzo dobrą dynamikę (odpowiednio 15,5 proc. i 14,3 proc wzrost w ciągu roku). Współczynnik cross sellingu na koniec 2010 roku wzrósł do 2,81 produktu na jednego klienta. Bank jest także coraz silniejszym graczem w segmencie kredytów pozahipotecznych – udział w tym rynku wynosi już 3,6 proc. W wyniku strategicznej decyzji o zaprzestaniu udzielania kredytów gotówkowych nowym klientom odpisy na ryzyko kredytowe zmniejszyły się o 22,9 proc. w ciągu roku.

Pion bankowości korporacyjnej zwiększył liczbę obsługiwanych firm o 435 netto i ma ich obecnie najwięcej w swojej historii. W sumie BRE obsługuje obecnie ponad 13,2 tys. podmiotów. Bank istotnie zwiększył swoje zaangażowanie w obsługę jednostek samorządu terytorialnego, z praktycznie zerowego poziomu stał się znaczącym graczem, z 4,1 proc. udziałem w finansowaniu tego segmentu rynku. W całym 2010 roku bankowość korporacyjne BRE osiągnęła zysk brutto na poziomie 179,1 mln zł wobec straty 268,5 mln zł rok wcześniej. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów korporacyjnych spadły o ponad połowę, z 629,5 mln zł na koniec 2009 roku do 279,6 mln zł w 2010 roku.

W 2010 roku bank wdrażał kolejne innowacje. W segmencie detalicznym uwagę zwracają nowe funkcjonalności systemu mTRANSFER, który pozwala obecnie np. na regulowanie płatności w Internecie bezpośrednio z kredytu gotówkowego lub karty kredytowej.

W plebiscycie „Złoty Bankier 2010”, organizowanym po raz drugi przez portal Bankier.pl i firmę PayU, mBank ponownie okazał się najlepszy. Internauci ogłosili go „Złotym Bankiem 2010”, uznając za najlepsze: rachunki eKONTO dla klientów indywidualnych i mBIZNES konto dla przedsiębiorców oraz kartę kredytową z funkcją mTRANSFERu.

W listopadzie BRE Bank został uhonorowany tytułem najlepszego korporacyjnego banku internetowego w Europie Środkowo-Wschodniej przez prestiżowy międzynarodowy magazyn Global Finance.