UOKiK wydała zgodę na przejęcie przez Systexan kontroli nad X-Trade Brokers Dom Maklerski (XTB)

UOKiK

Prezes UOKiK wydała zgodę na przejęcie przez Systexan kontroli nad X-Trade Brokers Dom Maklerski (XTB). Systexan należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Polish Enterprise Fund VI, której spółki prowadzą działalność skoncentrowaną na nabywaniu udziałów oraz akcji przedsiębiorstw z różnych branż. Przedmiotem działalności X-Trade Brokers jest obrót pozagiełdowymi pochodnymi instrumentami finansowymi dla klientów detalicznych oraz działalność maklerska. Po dokonaniu transakcji Systexan będzie sprawować nad XTB wspólną kontrolę wraz dotychczasowym udziałowcem – XX ZW Investment Group.