Brunon Bartkiewicz prezesem ING Banku Śląskiego

Brunon Bartkiewicz prezes ING Banku Śląskiego
Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego

Na posiedzeniu 19 kwietnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Brunona Bartkiewicza na Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego.

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała Brunona Bartkiewicza na prezesa 4 marca 2016 roku. Na tym stanowisku zastąpił Małgorzatę Kołakowską, która od początku kwietnia br. zarządza międzynarodową siecią bankowości korporacyjnej w Grupie ING.

Brunon Bartkiewicz prezes ING Banku Śląskiego
Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego

Brunon Bartkiewicz jest związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90. W 1994 roku objął stanowisko pierwszego wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa. Rok później został prezesem zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Od połowy 2014 pełnił w Grupie ING funkcję Chief Innovation Officer. Był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego.

Brunon Bartkiewicz ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), gdzie w latach osiemdziesiątych był pracownikiem naukowym. Brał udział w szkoleniach z zakresu zarządzania i bankowości m.in. CEDEP – Insead France oraz Executive Program at the Graduate School of Business na Stanford University.