Brytyjski rząd zachęca polskich przewoźników do akredytacji Border Force. Jak uniknąć kary za przewóz nielegalnych imigrantów?

transport

Brytyjski rząd na swojej oficjalnej stronie zachęca polskich przewoźników do udziału w programie akredytacji Civil Penalty Accreditation Scheme. Został on stworzony przez służby Border Force UK, by zmniejszyć zagrożenie karą za przewóz nielegalnych imigrantów. Obniżenie jej wysokości może wynieść nawet 50 proc.

  • Służby Celne Border Force UK mogą nałożyć wysokie kary na przewoźników oraz kierowców, nawet gdy ci nie zdają sobie sprawy, że w ich pojeździe lub na naczepie znajdują się nielegalni imigranci;
  • Kary finansowe wynikają ze zmienionych regulacji prawa o odpowiedzialności przewoźnika, które ustanowiono w lutym br., a weszły w życie 1 kwietnia;
  • Teraz brytyjski rząd zachęca polskich przewoźników do udziału w programie akredytacji Civil Penalty Accreditation Scheme.

Na oficjalnej stronie brytyjskiego rządu (www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme/civil-penalty-accreditation-scheme-polish) znalazła się obszerna informacja o tym, jak przystąpić do systemu akredytacji Civil Penalty Accreditation Scheme. Zachęcanie polskich przewoźników do udziału w programie wynika ze zmienionych regulacji prawa o odpowiedzialności przewoźnika, które ustanowiono w lutym tego roku, a weszły one w życie 1 kwietnia.

– Brytyjskie służby celne Border Force mogą nałożyć kary za znalezienie nielegalnych imigrantów w pojazdach czy naczepach, które podczas transportu nie są odpowiednio zabezpieczone. Kary są bardzo wysokie, dlatego brytyjski rząd zachęca do przystąpienia do systemu akredytacji Civil Penalty Accreditation Scheme. Przewoźnicy muszą spełnić szereg warunków i wdrożyć odpowiednie procedury, m.in. przygotować systemy zabezpieczające przed dostaniem się do pojazdów nielegalnych imigrantów, przeprowadzić szkolenia kierowców, monitorować skuteczność tych zabezpieczeń – wyjaśnia Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Wysokie kary

Jak czytamy w piśmie brytyjskiego Departamentu Transportu „wysokość kary wynosi do 10 000 funtów za każdego wykrytego, nielegalnego imigranta i 6000 funtów w przypadku stwierdzenia, że ​​pojazd jest niewłaściwie zabezpieczony, ale nie zostaną wykryci nielegalni imigranci”. Przystąpienie do programu akredytacyjnego daje możliwość zmniejszenia kary nawet o połowę lub w ogóle jej uniknięcia.

– Jak słusznie przekonuje brytyjski rząd przewoźnicy, którzy wprowadzą skuteczny system, rzadziej spotykają się z incydentami z udziałem osób nielegalnie przekraczających granicę. Trzeba też pamiętać o tym, że nielegalne incydenty związane z wjazdem mogą często prowadzić do uszkodzenia towarów i opóźnień na granicy, a to wiąże się z kolejnymi stratami finansowymi – dodaje Joanna Porath.

Procedura otrzymania akredytacji

Co trzeba zrobić, by uzyskać akredytację Civil Penalty Accreditation Scheme?  Firma przewozowa musi spełnić wymagania w kilku obszarach. W pierwszej kolejności chodzi o zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa pojazdów. Należy zapewnić każdemu kierowcy wystarczającą liczbę zabezpieczeń (zamków, plomb z unikalnymi numerami, linki lub pasek TIR). Koniecznie trzeba prowadzić rejestr wszystkich urządzeń zabezpieczających wydanych każdemu kierowcy, wyszczególniając ich liczbę i datę ich wydania.

Kolejnym krokiem jest zapewnienie dokumentów do rejestrowania kontroli. Każdy kierowca musi posiadać odpowiednią liczbę list kontrolnych, które umożliwią rejestrację standardowych kontroli dla każdej podróży. Należy prowadzić ich rejestr i przechowywać kopie wypełnionych list kontrolnych przez okres 6 miesięcy. Kierowcy, którzy realizują przewozy do Wielkiej Brytanii muszą znać szczegółowe instrukcje, m.in. wiedzieć jak zabezpieczyć pojazd, jak rejestrować i przeprowadzać kontrole pojazdu, jak wypełnić i zachować listę kontrolną, co należy zrobić w przypadku, gdy kierowca podejrzewa, że w pojeździe znajdują się osoby nielegalnie przekraczające granicę.

Ważnym krokiem jest też szkolenie kierowców, by posiadali wiedzę w zakresie zabezpieczania pojazdu ciężarowego i zapobiegania nielegalnym wjazdom. Każda firma powinna prowadzić rejestr takich szkoleń (włącznie z nazwiskami przeszkolonych osób, kiedy zostały one przeszkolone, miejscem szkolenia, szczegółami, które obejmuje szkolenie) i zaleca się ich ponowne przeprowadzenie raz na 6 miesięcy.

Ważny podkreślenia jest fakt, że wcześniejsze incydenty osób nielegalnie przekraczających granice w pojeździe nie uniemożliwiają firmie transportowej ubieganie się o udział w programie.

– Wymogów formalnych jest bardzo dużo, ale należy rozważyć korzyści wynikające z uczestnictwa w programie akredytacyjnym. Gdy nawet dojdzie do sytuacji z przewozem nielegalnych imigrantów, przewoźnik posiadający certyfikat akredytacyjny może złożyć wyjaśnienia i uniknąć wysokiej kary, a co za tym idzie także ograniczyć ryzyko swojej działalności w zakresie transportu drogowego – mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.