Import Control System 2 – nowe obowiązki dla firm transportowych

transport

Unia Europejska przystępuje do wdrażania Import Control System (ICS2). Ma on służyć do przekazywania informacji o ładunkach między UE a krajami trzecimi.

– Zgodnie z nim wszystkie towary przychodzące z krajów trzecich muszą być zgłaszane do granicznych organów celnych w celu określenia ryzyka z tytułu ich wprowadzenia na obszar UE – mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

  • Polskie firmy transportowe muszą przygotować się do zmian, jakie wprowadza Import Control System 2;
  • Brak dopełnienia formalności może spowodować zatrzymanie towarów na granicy Unii Europejskiej;
  • Nowy system ma być wprowadzany stopniowo, jest już gotowy pełny harmonogram.

Wprowadzenie Import Control System 2 ma za zadanie uszczelnić handel z krajami spoza Unii Europejskiej. Dla przewoźników i spedytorów oznacza to jednak nowe obowiązki i większą odpowiedzialność.

Odpowiedzialność przewoźników

– Warto pamiętać, że Import Control System 2 określa rozszerzony zakres odpowiedzialności przewoźnika lub armatora z tytułu wprowadzenia towaru na obszar celny Unii Europejskiej. Jako strony odpowiedzialne za tę operację jasno są określone wszystkie podmioty wystawiające konosamenty spedytorskie, importerzy z terenu Unii Europejskiej, operatorzy pocztowi, kurierzy, a także operatorzy transportu kombinowanego – wyjaśnia Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Brak przygotowania pod kątem operacyjnym lub technicznym firm transportowych do nowej, rozszerzonej fazy systemu ICS2 może spowodować zatrzymanie towarów na granicy Unii Europejskiej. Może też dojść do zablokowania możliwości zgłoszenia towaru do procedury celnej przez funkcjonariuszy organów celno – skarbowych towarów, których będą obowiązywać podwyższone standardy z zakresu ryzyka celnego.

– Nieprawidłowo złożone lub niepełne przywozowe deklaracje skrócone będą odrzucane lub będą podlegały dodatkowej interwencji ze strony organów celno – skarbowych, skutkującej zastosowaniem ewentualnych sankcji krajowych lub kar finansowych z tytułu niezgodności – mówi Joanna Tymińska z Akademii Celnej AC Porath.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo

Nowy system Import Control System 2, działający w modelu „jednego okna dostępu” (single access point) ma zastąpić zdecentralizowany system ICS1. Wprowadzanie zmian będzie się odbywało stopniowo. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła się faza pełnego przejścia na ICS2 w transporcie lotniczym. Natomiast kolejnymi etapami wdrożenia systemu są:

  • od 03.06.2024 – rozpoczęcie okresu przejściowego dla transportu morskiego i żeglugi śródlądowej;
  • od 04.12.2024 – początek implementacji dla armatorów i przewoźników, a także rozpoczęcie okresu przejściowego dla spedytorów oraz wystawców konosamentów spedytorskich (HBL);
  • od 01.04.2025 – początek implementacji dla spedytorów oraz wystawców konosamentów spedytorskich (HBL), a także rozpoczęcie okresu przejściowego dla transportu drogowego oraz kolejowego;
  • od 01.09.2025 – początek implementacji dla transportu drogowego oraz kolejowego.

– Wprowadzanie systemu ICS2 jest rozłożone w czasie, ale już teraz firmy z branży TSL powinny się zacząć do tych zmian przygotowywać – dodaje Joanna Porath.