Budimeks i Strabag za 584,9 mln zł dokończą budowę odcinka autostrady A4

0

Budimeks i Strabag dokończą budowę odcinka autostrady A4 z Rzeszowa do Jarosławia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapłaci im za to 584,9 mln zł netto, a prace powinny zostać zakończone ok. maja 2016 roku.

Konsorcjum spółek Budimeks i Strabag podpisało umowę z GDDKiA na kontynuację budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) – Jarosław (węzeł Wierzbna) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Wartość umowy przekracza 584,9 mln zł netto. Dostęp do placu budowy firmy konsorcjum maja dostać nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy.

Prace mają zostać zakończone 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Zakres prac obejmuje roboty budowlane, jakie pozostały do dokończenia po poprzednim wykonawcy – podano w komunikacie. – Kontynuację budowy ponad 41-kilometrowego odcinka autostrady, dokończenie budowy nasypów, wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni trasy głównej, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ekrany dźwiękochłonne), prace wykończeniowe (m.in. nasadzenia zieleni, budowa dróg serwisowych), dokończenie budowy obiektów mostowych – nasypy, dojazdy do obiektów, roboty wykończeniowe (wykonanie nawierzchni oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Podpisana umowa przewiduje 10 lat gwarancji dla elementów nie wymienionych w części szczegółowej gwarancji, 5 lat gwarancji dla warstwy ścieralnej i pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni, oznakowania pionowego, ekranów akustycznych, prefabrykatów betonowych i drogowych obiektów inżynierskich. 4 lata dla oznakowania poziomego grubowarstwowego. 3 lata dla zieleni i 1 rok dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Czytaj również:  Klęska urodzaju, czyli ciąg dalszy kłopotów firm budowlanych