BVT S.A. po II kwartale 2016 r.

0

BVT S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2015 r., zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych, wypracowała 231 tys. zł zysku netto w 2 kw. 2016 r. przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 1.259 tys. zł. Emitent kontynuuje dynamiczny rozwój po połączeniu ze spółką WindykcjaPL Sp. z o.o.

Całe pierwsze półrocze 2016 r. Spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 463 tys. zł, a jej przychody netto sprzedaży wyniosły 2.416 tys. zł. Niższe przychody BVT S.A. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku były związane z większą dywersyfikacją posiadanych pakietów wierzytelności oraz z nabyciem kolejnych pakietów wierzytelności telekomunikacyjnych, co ma swoje odzwierciedlenie w dynamice kosztów i przychodów obsługi całego posiadanego wolumenu, bowiem długość procesu windykacji jest obecnie bardziej zróżnicowana. W czerwcu br. Emitent dokonał zakupu dwóch pakietów wierzytelności pochodzących od polskiego operatora telekomunikacyjnego, których łączna wartość nominalna wynosi 1,9 mln zł. Z kolei w lipcu 2016 r. Spółka nabyła dwa pakiety wierzytelności pochodzących z sektora masowego transportu miejskiego o łącznej wartości nominalnej sięgającej blisko 2,25 mln zł.

„Z przedstawionych danych finansowych Spółki jasno wynika, że prowadzimy stabilną politykę jej rozwoju. Kolejne zakupy są tylko i wyłącznie realizacją strategii Spółki przyjętą przez Zarząd. Spółka ma zamiar dalej rozwijać się poprzez dywersyfikację posiadanego wolumenu wierzytelności, przy jednoczesnym zapewnieniu, iż będzie to nie tylko jego zwiększenie, ale też zróżnicowanie pod względem źródeł pochodzenia.  Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w pierwszym półroczu 2016 roku Spółka zakupiła kolejne pakiety wierzytelności telekomunikacyjnych, co pociąga za sobą zmianę w dynamice kosztów i przychodów obsługi całego posiadanego wolumenu. Powyższe zróżnicowanie ma swoje odzwierciedlenie w obszarach, z jakich pochodzą wierzytelności, a tym samym w różnym czasie, jaki jest potrzebny na ich obsługę począwszy od przyjęcia od wierzyciela pierwotnego, a na spływie środków kończąc. Zarząd zakłada, że przy realizowanym do tej pory schemacie zapewniającym rzetelną kalkulację kosztów oraz przychodów z nabywanych pakietów już na etapie ich ofertowania zapewni Spółce stabilną sytuację finansową oraz spływ środków z obsługiwanych pakietów, a to z kolei pozwoli na wypracowanie zysku w nadchodzących kwartałach na zadowalającym poziomie.” – ocenia Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

Czytaj również:  Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. po 2 kw. 2018 r.

Na koniec 2 kwartału br. BVT S.A. posiadała prawie 400 tys. sztuk wierzytelności zawartych w poszczególnych pakietach. Obecnie wszystkie z zakupionych pakietów telekomunikacyjnych zostały wdrożone do realnej windykacji, co przełoży się na wyniki finansowe Spółki w 3 oraz 4 kw. 2016 r. Emitent kontynuuje również negocjacje w zakresie nabycia wierzytelności pochodzących z sektora bankowego.