Grupa kapitałowa Getin Holding po II kwartałach 2016 r.

0
Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding
Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding

„Odnotowaliśmy pozytywny wynik netto we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność biznesową. Znacząca poprawa rentowności to efekt przede wszystkim intensywnych działań związanych z reorganizacją zagranicznej aktywności Holdingu, jak również pewnej poprawy sytuacji makroekonomicznej w krajach Europy Wschodniej. Wynik w Rumunii, w Rosji, na Ukrainie oraz na Białorusi, pozwala z umiarkowanym optymizmem patrzeć na nadchodzące miesiące” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding.

„Znaczący jest również wzrost aktywności Grupy Getin Holding na rynku M&A, co widoczne było poprzez transakcję sprzedaży spółki GetBack, efekt której jest znaczący w półrocznych wynikach.”- dodaje.

W minionym półroczu Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 337,8 mln PLN, co jest rezultatem ponad dwukrotnie lepszym w ujęciu rok do roku. W wyniku ujęto 249,2 mln PLN (brutto) ze sprzedaży spółki GetBack. Całkowita wartość zawartej umowy wyniosła 825 mln PLN. Łączna wartość sprzedaży zrealizowanej w pierwszym półroczu przez Grupę Idea Bank osiągnęła poziom ponad 4,2 mld PLN. Idea odnotowała również wzrost wyniku odsetkowego o 76,7% r/r. Bank kontynuuje strategię obniżania kosztu finansowania. Marża oferowana przez Bank ponad stopę rynkową WIBOR spadła z 0,73% w marcu 2016 r. do 0,55% w czerwcu. Na koniec półrocza suma bilansowa Grupy Idea Bank wynosiła ponad 19,5 mld PLN. Natomiast wskaźniki kapitałowe Grupy osiągnęły poziom: CAR 14,4%, i CET1 11,1%.

Getin Holding prowadził także intensywne działania związane z reorganizacją działającej na terenie Federacji Rosyjskiej spółki Carcade i jej powrotem do regularnej działalności biznesowej. W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji spółka ograniczyła koszty stałe o 28,1% w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku. Carcade wypracowała również zysk netto w wysokości 1,1 mln PLN. Mimo mało sprzyjającej sytuacji na rynku, spółka przeprowadziła z sukcesem emisję obligacji o wartości 2,5 mld RUB.

Czytaj również:  Microsoft i Oracle łączą Microsoft Azure i Oracle Cloud

Grupa Idea Bank Białoruś wypracowała zysk netto na poziomie 11,1 mln PLN co stanowi wynik o 30,5% lepszy w ujęciu rok do roku. W walucie lokalnej (BYR) poprawa zysku wyniosła 66,9% r/r. Od początku roku Bank kontynuował działania związane z wyskalowaniem prowadzonej działalności do aktualnych warunków rynkowych. Wśród podjętych działań należy wymienić wyjście z segmentu consumer finance, a także wdrożenie bankowości internetowej oraz mobilnej. Grupa odnotowała ponad 16,4% (r/r, BYR) wzrost sprzedaży w segmencie MSP. Celem strategicznym Banku było pozyskanie i utrzymanie płynności w walucie lokalnej w sytuacji niepewności na rynku.

Poprawa warunków makroekonomicznych na Ukrainie oraz podjęte przez Getin Holding działania sprawiły, iż w pierwszym półroczu br. Grupa Idea Bank Ukraina przekroczyła próg rentowności, osiągając zysk netto na poziomie 1 mln PLN. Bank utrzymał stabilną sprzedaż na poziomie ponad 300 mln UAH na kwartał. Grupa utrzymuje zrównoważony poziom ryzyka kredytowego przy jednoczesnym wzroście wskaźników przychodowych. NIM osiągnął wysoki poziom 8,7% względem -0,2% w pierwszym półroczu 2015 roku.

W pierwszych 6 miesiącach 2016 roku Grupa Idea Bank Rumunia przekroczyła próg rentowności i wypracowała zysk netto na poziomie 7,0 mln PLN. Grupa odnotowała rekordowe wolumeny sprzedaży zarówno na poziomie Banku (216,7 mln PLN, x 2,6 r/r), jak i spółki leasingowej (235,6 mln PLN, +12,1% r/r). Wzrosła również marża odsetkowa z poziomu 2,0% w I półroczu 2015 roku do 2,9% w analogicznym okresie br. Na koniec czerwca 2016 roku suma bilansowa Grupy wynosiła blisko 1,5 mld PLN. Idea Bank Rumunia został nagrodzony przez redakcję miesięcznika „Capital” tytułem „Najlepsza Instytucja Finansowa”.