CALPE i FPP proponuje 7 rekomendacji na rzecz stanowienia prawa w Polsce

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej będące częścią Federacji Przedsiębiorców Polskich opracowało siedem rekomendacji na rzecz stanowienia prawa w Polsce. Obecnie system ten jest ułomny, a zła sytuacja trwa od wielu lat. Ustawy przygotowywane są w pośpiechu, a następnie w bardzo pilnym trybie przepycha się je przez Radę Dialogu Społecznego – choć etap ten jest nawet często pomijany – aż trafiają do Sejmu. Projekty te nie są poddawane walidacji po pewnym okresie działania. W związku z tym powstaje mnóstwo wadliwych przepisów.

– Proponujemy wprowadzenie określonego czasu na przygotowanie prawa, który pozwoli na weryfikację oraz zajęcie odpowiedniego stanowiska przez partnerów społecznych.Chcielibyśmy, aby partnerem wiodącym ze strony rządowej w procesie legislacyjnym projektów dotyczących przedsiębiorców było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. To ono najlepiej wie, jak rozwijać gospodarkę – powiedział serwisowi eNewsroom Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) – Kolejna rekomendacja zakłada, aby przedstawione projekty po roku lub dwóch latach były powtórnie analizowane i zmieniane tylko wówczas, gdy będzie taka konieczność, bo nie będą spełniały założeń przygotowanych w ocenie skutków realizacji ustawy. Ta z kolei miałaby obejmować przede wszystkim to, czego mogą oczekiwać przedsiębiorcy oraz sposób, w jaki regulacje wpływają na działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie poprawi sytuację prawną w Polsce. Przepisy będą bardziej czytelne i zrozumiałe. Przedsiębiorcom pozwoli to lepiej odnaleźć się w stanowionym prawie – wskazał Kowalski.