Cel inflacyjny nadal bardzo odległy. Szybki szacunek PKB

prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club
prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club

Według szybkiego szacunku GUS Produkt Krajowy Brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 2. kwartale 2023 r. zmniejszył się realnie o 0,5% rok do roku wobec wzrostu o 6,1% w analogicznym okresie 2022 r. Dane GUS mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, w momencie opracowywania regularnego szacunku PKB za 2 kwartał 2023 r., który zostanie opublikowany 31.08.2023 r.

Spadek PKB przez 2 kolejne kwartały w relacji r/r oznacza, że w pierwszym półroczu 2023 Polska znalazła się technicznie w okresie recesji. Recesja ta jest bardzo niewielka, z tempem wzrostu PKB bliskim zeru. Ponadto została spowodowana spadkiem konsumpcji, a nie spadkiem eksportu, więc jest kosztem potrzebnego zacieśnienia polityki antyinflacyjnej rządu i NBP. To zacieśnienie jest jednak bardzo umiarkowane. Towarzyszy mu niska stopa bezrobocia. W najbliższych kwartałach możemy oczekiwać kontynuacji spadającego tempa narastanie cen, ale tempa 2-3 razy wyższego niż ustawowy cel inflacyjny 2,5% rocznie i około 2-3 razy wyższego niż przeciętna inflacja w strefie euro, UK oraz USA. Powrót do trendu wzrostu PKB około 3,5%, do celu inflacyjnego 2,5% oraz do stopy bazowej NBP około 3% możliwy będzie dopiero w latach 2025-2026, lub nawet później. – twierdzi prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC.