Centra handlowe odbudowują wyniki po ostatnim lockdownie

sklep galeria
  • Miesiące maj i czerwiec 2021 roku pokazały, że poziomy odwiedzalności centrów handlowych są niższe, odpowiednio o 15 proc. i 8 proc. w porównaniu do 2019 roku i wyższe niż w tożsamych miesiącach w 2020 roku, o odpowiednio 27 proc. i 16 proc. W okresie maj – czerwiec 2021 roku obroty  były zbliżone do poziomów sprzed pandemii – w maju osiągnęły 100 proc., a w czerwcu 96 proc. obrotów z czerwca 2019 roku. Obserwowana jest też wyższa konwersja niż przed pandemią.
  • Polski rynek centrów handlowych jest rynkiem dojrzałym. Polska osiągnęła średnio poziom nasycenia powierzchnią handlową ze współczynnikiem 328 mkw. powierzchni handlowej na 1000 mieszkańców i prognozą osiągnięcia wskaźnika 341 mkw. po zakończeniu trwających inwestycji, który jest porównywalny ze średnimi wskaźnikami dla UE. Zmienia się struktura rynku – obecnie budowane są – parki handlowe i centra wyprzedażowe. Widoczny jest też trend przebudowy i zmiany funkcjonalności obiektów handlowych pierwszej i drugiej generacji.
  • W okresie od stycznia do końca czerwca 2021 roku inwestorzy wydali na zakup wszystkich nieruchomości komercyjnych, takich jak obiekty handlowe, biura i magazyny o około 30 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadek inwestycji jest rezultatem pandemii i niepewności na rynku wynikającej m.in. z wprowadzanych lockdownów oraz ustawowych rozwiązań naruszających poszanowanie i swobodę zawieranych umów najmu.

W raporcie PRCH Retail Research Forum H1 2021 Polska Rada Centrów Handlowych we współpracy z ekspertami z pięciu firm członkowskich reprezentujących BNP Paribas Real Estate Poland, Cushman & Wakefield, GfK, METRO Properties oraz Savills podsumowała pierwsze sześć miesięcy 2021 roku na rynku centrów handlowych.

Obroty na poziomach sprzed pandemii

Pomimo tego, że rok 2021 rozpoczął się lockdownem, a w marcu nastąpiło kolejne zamknięcie, które trwało 6 tygodni, rynek centrów handlowych dynamicznie nadrabia straty. Już w lutym można było zauważyć, że klienci bardzo szybko powrócili do zakupów w centrach handlowych. Obroty zbliżyły się do poziomów osiągniętych w 2019 r. i w maju osiągnęły wynik sprzed pandemii. W maju i czerwcu, czyli w okresie po 4. lockdownie wskaźniki obrotów i odwiedzalności oscylują wokół wartości osiąganych 2 lata temu. Niektóre  branże, jak rozrywka i gastronomia, które z powodu lockdownów były zamknięte dłużej i nie mogły działać, nie wróciły z obrotami w pierwszej połowie 2021 roku do poziomów z 2019 roku.

Szybki powrót klientów do zakupów stacjonarnych w centrach handlowych po kolejnych lockdownach pokazuje, jak bardzo przywiązani jesteśmy do tych obiektów. Przyspieszenie rozwoju handlu internetowego w czasie pandemii, które spowodowało, że wielu widziało przyszłość centrów handlowych w czarnych barwach, gwałtownie wyhamowało, a wyniki sprzedaży w galeriach handlowych wróciły do tych sprzed pandemii. E-commerce będzie się rozwijał, ale wiemy już dziś, że powinien być w symbiozie z handlem stacjonarnym, bo oba te kanały sprzedaży potrzebują siebie wzajemnie do dalszego rozwoju” – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Rosnąca odwiedzalność

Odwiedzalność centrów handlowych , po otwarciu obiektów po ostatnim lockdownie rośnie z miesiąca na miesiąc i jest znacznie wyższa (o 27 proc. w maju) od odwiedzalności z poprzedniego, pandemicznego roku 2020. Nie osiągnęła jeszcze poziomu z rekordowego 2019 roku, ale dystans do odrobienia stale się zmniejsza, a zwiększona konwersja, czyli średnie wydatki osób odwiedzających centra handlowe, jest wyższa niż przed pandemią i łagodzi obniżoną odwiedzalność. Klienci realizują odłożone potrzeby zakupowe i wydają więcej pieniędzy podczas jednej wizyty w centrum handlowym” – podsumowuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Odroczone transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

Bieżący rok jest wyjątkowy. Niepewność co do czasu trwania pandemii i jej konsekwencji, spowolnienie procesów inwestycyjnych i ograniczenia spowodowane przez lockdowny wpłynęły na wolniejszy obieg światowego pieniądza. W okresie od stycznia do końca czerwca 2021 roku inwestorzy kupujący nieruchomości handlowe ograniczyli wolumen transakcji i wydali ok. 300 mln euro na zakup nieruchomości handlowych w Polsce. Jednocześnie stopy kapitalizacji obiektów handlowych wzrosły w okresie pierwszej połowy 2021 roku o 50 punktów bazowych z 4,5 proc. do poziomu 5 proc. Obecnie ocena rynku i atrakcyjności inwestycji jest zaburzona przez straty wynikające z epidemii COVID-19. Jednakże w ciągu pierwszych kilku miesięcy udało się sfinalizować transakcje rozpoczęte jeszcze przed jej wybuchem, a nowe decyzje inwestycyjne są podejmowane wolniej i ostrożniej.

Odradzający się rynek będzie cechować ostrożność i bardziej przemyślane decyzje inwestycyjne. Strategie inwestorów będą bazowały na dynamice powrotu poszczególnych branż do wyników sprzed pandemii.

Polski rynek centrów handlowych dojrzał – poziom nasycenia powierzchnią handlową w Polsce zbliżony do średniej europejskiej

Około 56 proc. podaży powierzchni handlowej zlokalizowana jest w 8 największych aglomeracjach w Polsce i na przestrzeni minionych 20 lat jej udział uległ istotnemu zmniejszeniu z 76 proc. podaży, notowanej w 2000 roku. W tym samym czasie udział zasobów powierzchni handlowej w miastach poniżej 200 tys. mieszkańców wzrósł z 14 proc. do 33 proc., zaś w grupie miejscowości z populacją poniżej 100 tys. osób udział wzrósł z 6 proc. na koniec 2000 roku do 20 proc. na koniec I połowy bieżącego roku. Średni poziom nasycenia powierzchnią handlową na poziomie 328 mkw. na 1000 mieszkańców sytuuje Polskę w średniej europejskiej.

Nowe inwestycje przede wszystkim w parki handlowe

Wzrost podaży nowoczesnej powierzchni handlowej w pierwszej połowie 2021 roku wyniósł niespełna 90 000 mkw., a powierzchnia pojedynczego nowego obiektu nie przekroczyła 15 000 mkw. Na koniec pierwszej połowy 2021 roku podaż powierzchni handlowej w Polsce osiągnęła ponad 12,55 mln mkw. Wśród formatów dominują centra handlowe, które stanowią aż 86 proc. zasobów. Parki handlowe tworzą ok. 12 proc. podaży, a najmniejszy udział mają centra wyprzedażowe czyli tzw. outlety.

W dalszym ciągu obserwujemy dynamiczny rozwój formatu parków handlowych, które stanowiły ponad 64 proc. nowej podaży i w ostatnich latach cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów ze względu na bliskość, kompaktowość oferty i łatwość dokonywania zakupów.