CIMA i ABSL podpisały list intencyjny

Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, Association of International Certified Professional Accountants
Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, Association of International Certified Professional Accountants

Zintensyfikowana współpraca między CIMA i ABSL ma na celu zwiększenie konkurencyjności sektora nowoczesnych usług biznesowych  w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

– The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) i Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) podpisały 18 marca 2021 r. porozumienie o współpracy. Ma ona na celu zwiększenie znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej na globalnej mapie nowoczesnych usług biznesowych oraz rozwoju pracowników i firm z sektora.

W ramach nowego projektu Akademia Kompetencji Przyszłości: 2021 – 2026 (ang. Skills of the Future Academy 2021-2026) CIMA i ABSL zidentyfikują luki kompetencyjne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych i będą pracować nad wdrożeniem światowej klasy rozwiązań, które je zaadresują.

W początkowej fazie projekt będzie polegał na zidentyfikowaniu aktualnych i przyszłych luk kompetencyjnych, a następnie rozpoczęciu prac nad wykorzystaniem i zaadaptowaniem tej wiedzy do dalszej współpracy.

W ramach głębszej współpracy między CIMA i ABSL chcemy zaproponować rozwiązania dla sektora, które pomogą jego pracownikom rozwijać kluczowe kompetencje z korzyścią dla nich samych, ich firm, a w dłuższej perspektywie także społeczeństw i gospodarek krajów z regionu” – mówi Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, CIMA.

Mając na uwadze nowe wyzwania, jakie stawia przed nami świat po pandemii koronawirusa, chcemy razem ściśle współpracować m.in. nad projektem Skills of the Future Academy, który został zainicjowany, by wspierać pracowników naszego sektora w rozwijaniu umiejętności potrzebnych im w nowej rzeczywistości” – powiedział Paweł Panczyj, Managing Director Strategy & Partnerships, ABSL.