CIMA i SGH razem w nurcie etyki w biznesie

Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, Association of International Certified Professional Accountants
Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, Association of International Certified Professional Accountants

CIMA i Szkoła Główna Handlowa zacieśniają współpracę, aby wspólnie działać na rzecz promowania etyki i etycznych zachowań w świecie biznesu. Efektem jest otwarty 12 kwietnia SGH Ethics Club. To unikalne w Polsce przedsięwzięcie skierowane głównie do społeczności akademickiej i pracodawców, którego celem wymiana wiedzy oraz edukacja w takich obszarach jak ochrona wartości organizacji czy zarządzanie w oparciu o zasady odpowiedzialności społecznej.

SGH Ethics Club będzie stanowić platformę do rozmów, wymiany najlepszych praktyk, a także badań z obszaru etyki w biznesie. Inicjatywa jest nie tylko kolejnym krokiem na drodze intensyfikacji współpracy CIMA z uczelnią, ale również kontynuacją propagowania najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialnego biznesu, co jest jednym ze strategicznych celów CIMA.

Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, Association of International Certified Professional Accountants
Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, Association of International Certified Professional Accountants

– Członkowie CIMA są zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów etycznych i działania według Globalnych Zasad Rachunkowości Zarządczej. To swoisty przewodnik dla finansistów, wspierający ich w strategicznych procesach decyzyjnych oraz tworzeniu wartości dodanej dla swoich organizacji. Jednym z kluczowych elementów Zasad jest zaufanie oraz szeroko pojęta etyka, która jak nigdy wcześniej powinna odgrywać kluczową rolę w działaniach podejmowanych przez firmy. Stąd nasza decyzja o współpracy z SGH i działaniu na rzecz promowania etyki wśród studentów kierunków finansowych i ekonomicznych, którzy w przyszłości mogą piastować strategiczne role tak w międzynarodowych, jak i polskich organizacjach. Etyczny biznes jest bowiem podstawą zdrowej gospodarki – podsumowuje Jakub Bejnarowicz, szef CIMA w Europie Kontynentalnej.

Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej (Global Management Accounting Principles, GMAP) zostały opracowane przez American Institute of Certified Public

Accountants (AICPA) i Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) — organizacje, które zrzeszają łącznie ponad 650 000 specjalistów z dziedziny rachunkowości ze 179 krajów świata. GMAP opiera się na czterech głównych filarach: wpływie, istotności, wartości i zaufaniu, którego kluczowym elementem jest kwestia etyki. Według GMAP powinna ona rozciągać się na wszelkie aspekty podejmowanych działań gospodarczych, począwszy od strategii opracowywanych na poziomie zarządów, poprzez sposoby traktowania pracowników i dostawców, a skończywszy na technikach sprzedaży i praktykach rachunkowości.

– Powstanie SGH Ethics Club jest namacalnym dowodem na to, iż społeczność akademicka SGH pragnie czynnie i różnorodnie partycypować w kształtowaniu postaw pożądanych społecznie, w tym przede wszystkim w biznesie. Problem etyki na wielu frontach jest przez pracowników SGH podnoszony, nagłaśniany i dyskutowany. W czasach takich, jak te w których obecnie żyjemy, kiedy człowieka wyróżniać może tylko jego postawa (a nie marka telefonu komórkowego, samochód, ubranie czy też wojaże zagraniczne) postawa etyczna ma ogromną, choć niewymierną wartość. Pragniemy, aby SGH Ethics Club, ludzie którzy wokół niego już się skupiają i ci, którzy – mamy nadzieję – szybko będą powiększać grono sympatyków dla planowanych działań, był odbierany jako  wyraz zbiorowej woli przyjmowania „kursu na etykę” –  tłumaczy prof. dr hab. Anna Karmańska, Dyrektor Instytutu Rachunkowości w SGH, inicjatorka SGH Ethics Club.