CIOs przeprofilowują pracowników IT, aby rozwijać ich kompetencje w zakresie cyfryzacji

Badanie przeprowadzone przez firmę analityczną Gartner pokazuje, że CIOs przeprofilowują pracowników IT, aby rozwijać ich kompetencje w zakresie cyfryzacji.

0

Badanie przeprowadzone przez firmę analityczno-doradczą Gartner pokazuje, że 46 procent organizacji opracowało strategię biznesu cyfrowego, co daje 23-procentowy wzrost rok do roku. Wyniki badania świadczą o tym, że cyfryzacja staje się kluczowym zagadnieniem w firmach, co dla kadry zarządzającej IT oznacza wymóg doboru pracowników o umiejętnościach mogących zagwarantować skuteczną realizację strategii cyfrowej.

“Wdrożenie biznesu cyfrowego pokazuje zmianę podejścia do IT i biznesu, przy równoczesnym pojawieniu się nowych możliwości. CIO potrzebują więc pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i nastawieniem”, powiedział Mark Coleman, Research Director, Gartner. Do 2018 roku, biznes cyfrowy wygeneruje 500-procentowy wzrost liczby stanowisk dla specjalistów w obszarze cyfryzacji.

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2014 roku wśród 359 liderów IT i biznesu, reprezentujących firmy z Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, EMEA, Azji i Pacyfiku. Jego głównym celem było wykazanie na jakim etapie procesu przekształcania się w biznes cyfrowy znajdują się organizacje oraz na ile dostosowały zespoły IT, praktyki i procesy, by zapewnić efektywną transformację w kierunku biznesu cyfrowego.

„Powierzchowna digitalizacja nie wprowadzi organizacji do nowej cyfrowej gospodarki, ani też nie przyniesie trwałych rezultatów,” powiedział Mark Coleman. „Jednakże, zapewniając obecnym pracownikom IT dostęp do w pełni cyfrowego środowiska pracy, organizacje mogą łatwo zintegrować się z zewnętrznym, cyfrowym światem”.

CIOs potrzebują dziś osób z odpowiednimi umiejętnościami, które pozwolą na przemodelowanie stanowisk IT, tak, by odpowiadały wymaganiom ery cyfrowej. Ewolucja zawodów IT wydaje się nieunikniona.

Ewolucja zawodów IT

Wyniki badania wskazały na dużą wagę stanowisk, które przyczyniają się do zmiany kształtu kadry IT na ukierunkowaną na cyfryzację. Badanie wykazało, że w bankowości istnieje wyższe zapotrzebowanie na dyrektorów ds. danych (Chief Data Officers) oraz specjalistów ds. zarządzania ryzykiem (Risk Management Specialists), niż ma to miejsce w branżach produkcyjnych i usługowych. Organizacje rządowe wykazują również wyższe zapotrzebowanie na architektów informacji niż sektor produkcji i usług.

Czytaj również:  Branża ubezpieczeniowa coraz śmielej wykorzystuje nowe technologie. Powstają specjalne platformy do sprzedaży polis online

Badanie wykazało, że od roku 2016 w regionie EMEA będzie wyższe zapotrzebowanie na stanowisko Social Network Miner/Analyst niż w Ameryce Północnej. Patrząc na popyt na nie w konkretnych sektorach, będzie on wyższy w organizacjach usługowych niż w bankowości. Co więcej, wyższe zapotrzebowanie na stanowiska Chief Digital Officer oraz Data Scientist wykazują organizacje obecnie korzystające z niektórych form pracy w modelu Agile, niż te, które nie posiadają planu wdrożenia bimodalnego IT lub pracy w modelu Agile w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Potrzebne typy pracowników

W badaniu respondenci zostali poproszeni o określenie profilu pracowników IT w oparciu o zakres ich wiedzy zawodowej, umiejętności i doświadczenia. Uzyskane odpowiedzi wskazały, że do 2017 roku, 27 procent pracowników IT w organizacjach będą stanowić osoby typu ‘Versatilists’ (patrz Rys.1). Są to pracownicy, którzy poszerzają swoje kompetencje, są otwarci na nowe perspektywy, łatwo budują relacje, co w rezultacie pozwala na stworzenie sieci wsparcia i kontaktów.

Rys.1. Podział typów pracowników IT w roku 2014 oraz 2017Podział typów pracowników IT w roku 2014 oraz 2017