Cloud Technologies kontynuuje dynamiczne tempo rozwoju. Sprzedaż danych w marcu wzrosła o 41%

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Cloud Technologies, spółka dostarczająca dane do targetowania reklamy internetowej, które zasilają kampanie największych marek na świecie, kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży w strategicznym dla siebie segmencie. W marcu br. sprzedaż danych cyfrowych do kluczowych klientów wzrosła o 41% r/r. Dynamiczny wzrost sprzedaży danych jest wynikiem skutecznej realizacji strategii rozwoju na lata 2021-2023, której kontynuacją jest zaprezentowana kilka dni temu nowa strategia na lata 2023-2025. Nowa strategia koncentruje się na organicznym rozwoju spółki, którego uzupełnieniem będą akwizycje i inwestycje.

– Sprzedaż wysokiej jakości danych stanowi kluczowy element naszej działalności, który bezpośrednio napędza bardzo dobre wyniki, jakie osiągaliśmy w ostatnich kwartałach.  Zapotrzebowanie na wysokiej jakości dane rośnie cały czas. W dobie gospodarki cyfrowej posiadanie jakościowych danych to klucz do sukcesu. Umożliwiają one precyzyjne targetowanie reklam, co wpływa na efektywność pozyskiwania klientów i przekłada się na lepsze wyniki biznesowe naszych klientów. Co więcej, jak pokazały ostatnie miesiące, dane są też niezbędnym zasobem, umożliwiającym rozwój zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies. 

Raportowany wskaźnik szacunkowej miesięcznej dynamiki sprzedaży danych obejmuje kluczowych klientów Cloud Technologies. Około 80% przychodów ze sprzedaży danych Cloud Technologies pochodzi z największego rynku reklamowego świata, czyli z USA, który jest jednym z najbardziej wymagających i konkurencyjnych rynków reklamy na świecie. Notowana na głównym parkiecie GPW Cloud Technologies od lat pozyskuje dane i wykorzystuje algorytmy AI, między innymi w celu zaawansowanego klasyfikowania treści. Spółka zasila danymi algorytmy maszynowego uczenia największych platform odpowiedzialnych za emitowanie reklam internetowych. W wyniku właściwego targetowania reklamodawcy osiągają lepsze wyniki oraz tym samym zwrot z inwestycji.

– Osiągane przez nas wyniki potwierdzają, że jesteśmy jednym z wiodących dostawców na globalnym rynku danych, zdolnym skutecznie rywalizować z największymi firmami na świecie, nawet na tak wymagającym rynku jak Stany Zjednoczone. Cloud Technologies rozwija się dynamicznie, dlatego kilka dni temu zaprezentowaliśmy naszą nową strategię rozwoju na lata 2023- 2025, która stanowi naturalną kontynuację naszych dotychczasowych działań. Chcemy dążyć do zwiększenia wolumenu sprzedawanych danych na dotychczasowych rynkach, ale również w nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu, takich jak wykorzystanie danych w sektorze sztucznej inteligencji. Wciąż naszym priorytetem jest rozwój organiczny, który uzupełnia rozwój przez akwizycje i inwestycje  – dodaje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

W ramach realizacji nowej strategii Cloud Technologies zamierza przeznaczyć na rozwój do 100 mln PLN w latach 2023–2025. Szczegółowy plan zakłada przeznaczenie około 60 mln PLN na potencjalne akwizycje i inwestycje, około 10 mln PLN na prace badawczo-rozwojowe, a także około 30 mln PLN na skup 250 000 akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników. Możliwość objęcia akcji będzie uzależniona od spełnienia KPI w postaci skumulowanego poziomu rocznego wyniku EBITDA bez uwzględniania kosztów programu motywacyjnego grupy kapitałowej za lata 2023 – 2025 w łącznej wysokości 110 mln PLN. Dodatkowo, zarząd Cloud Technologies przedstawił propozycję wprowadzenia polityki dywidendowej, rekomendując wypłatę dywidendy w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA. Celem strategicznym Cloud Technologies w perspektywie 2023-2025 jest dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży danych w obecnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu.

Cloud Technologies osiągnęło wszystkie cele założone w strategii na lata 2021-2023. Przychody z wysokomarżowego segmentu sprzedaży danych w 2022 roku wzrosły do poziomu 38,5 mln PLN (+53% r/r), a spółka stała się jednym z wiodących dostawców na globalnym rynku danych. W lipcu 2022 r. Cloud Technologies dokonało akwizycji hiszpańskiej spółki TL1 za 1,9 mln EUR, a w grudniu spółka przeszła z rynku NewConnect na Główny Rynek GPW, zaliczając udany debiut. Z kolei w lutym br. spółka sfinalizowała proces zakupu kodów źródłowych do platformy DSP, co zwiększa niezależność w funkcjonowaniu grupy kapitałowej na rynku reklamy internetowej. W ramach realizacji poprzedniej strategii (2021-2023) Cloud Technologies przeprowadziło skup akcji własnych na potrzeby programu motywacyjnego, skupując łącznie 250 000 akcji za 11,2 mln PLN oraz z powodzeniem zrealizowało projekty B+R o wartości 3,3 mln zł.