Cloud Technologies notuje drugi najlepszy kwartał sprzedaży danych w historii

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Cloud Technologies, spółka dostarczająca dane do targetowania reklamy internetowej, które zasilają kampanie największych marek na świecie, w I kwartale br. zwiększyła sprzedaż w wysokomarżowym segmencie danych o 40,4%, a łączne przychody ze sprzedaży danych przekroczyły po raz drugi w historii spółki 10 mln PLN. Wskaźnik EBITDA osiągnął 6,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 39,4% r./r., a EBITDA kluczowego dla rozwoju spółki segmentu sprzedaży danych wzrosła o 49% r./r., osiągając 7 mln PLN.

– W I kwartale tego roku ponownie uzyskaliśmy rekordowe wyniki. Rosnące przychody oraz EBITDA potwierdzają skuteczność naszego modelu biznesowego oraz potencjał do dalszego wzrostu organicznego. Wypracowanie 10,6 mln PLN przychodu ze sprzedaży danych w I kwartale roku, który ze względu na sezonowość w branży reklamy jest słabszym sprzedażowo okresem, oraz zwiększenie marżowości segmentu do 66% oznacza, że jesteśmy w stanie dalej konsekwentnie poprawiać wyniki, efektywnie wykorzystując naszą autorską technologię oraz unikalny know-how. Wierzę, że realizacja ogłoszonej przez nas niedawno strategii rozwoju na lata 2023-2025, której elementem jest m.in. zwiększanie wolumenu sprzedawanych danych również w nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu, na przykład w sektorze sztucznej inteligencji, przyniesie dalszy dynamiczny rozwój Cloud Technologies – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Notowana na głównym parkiecie GPW Cloud Technologies od lat pozyskuje dane i wykorzystuje algorytmy AI, między innymi w celu zaawansowanego klasyfikowania treści. Spółka zasila danymi algorytmy maszynowego uczenia największych platform odpowiedzialnych za emitowanie reklam internetowych. W wyniku właściwego targetowania reklamodawcy osiągają lepsze wyniki oraz tym samym zwrot z inwestycji.

W I kwartale tego roku Cloud Technologies wypracowało przychody w wysokości 13,9 mln PLN oraz zysk netto w wysokości 3 mln PLN. EBITDA w kluczowym dla rozwoju spółki segmencie sprzedaży danych wyniosła 7 mln PLN, co oznacza wzrost o 49% r/r. Marżowość EBITDA sprzedaży danych sięgnęła 66%. Przedstawione przez spółkę w raporcie za Q1 2023 wartości uwzględniają korekty obejmujące program motywacyjny, realizowany w ramach strategii rozwoju na lata 2021-2023.

Zrealizowaliśmy z powodzeniem cele naszej dotychczasowej strategii rozwoju, dzięki czemu ponownie poprawiliśmy wyniki finansowe. Jednocześnie zachowujemy wysoką i zabezpieczającą nasze bieżące cele, m.in. rekomendowaną przez zarząd wypłatę dywidendy, pozycję gotówkową, która w raportowanym okresie wyniosła 19,3 mln zł. Na uwagę w wynikach I kwartału zasługuje także wypracowany pomimo ujemnych różnic kursowych oraz częściowego rozliczenia transakcji zakupu kodów DSP zysk netto. Osiągnięte przez nas wyniki pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, zarówno pod kątem dalszego wzrostu rentowności biznesu, jak i realizacji celów planu inwestycyjnego nowej strategii rozwoju na lata 2023 – 2025 – komentuje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

W ramach realizacji nowej strategii Cloud Technologies zamierza przeznaczyć na rozwój do 100 mln PLN w latach 2023-2025. Szczegółowy plan zakłada przeznaczenie około 60 mln PLN na potencjalne akwizycje i inwestycje, około 10 mln PLN na prace badawczo-rozwojowe, a także około 30 mln PLN na skup 250 000 akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników. Możliwość objęcia akcji będzie uzależniona od spełnienia KPI w postaci skumulowanego poziomu rocznego wyniku EBITDA bez uwzględniania kosztów programu motywacyjnego grupy kapitałowej za lata 2023 – 2025 w łącznej wysokości 110 mln PLN. Dodatkowo, zarząd Cloud Technologies przedstawił propozycję wprowadzenia polityki dywidendowej, rekomendując wypłatę dywidendy w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA. Celem strategicznym Cloud Technologies w perspektywie 2023-2025 jest dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży danych w obecnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu.

Cloud Technologies osiągnęło wszystkie cele założone w strategii na lata 2021-2023. Przychody z wysokomarżowego segmentu sprzedaży danych w 2022 roku wzrosły do poziomu 38,5 mln PLN (+53% r/r), a spółka stała się jednym z wiodących dostawców na globalnym rynku danych. W lipcu 2022 r. Cloud Technologies dokonało akwizycji hiszpańskiej spółki TL1 za 1,9 mln EUR, a w grudniu spółka przeszła z rynku NewConnect na Główny Rynek GPW, zaliczając udany debiut. Z kolei w lutym br. spółka sfinalizowała proces zakupu kodów źródłowych do platformy DSP, co zwiększa niezależność w funkcjonowaniu grupy kapitałowej na rynku reklamy internetowej. W ramach realizacji poprzedniej strategii (2021-2023) Cloud Technologies przeprowadziło skup akcji własnych na potrzeby programu motywacyjnego, skupując łącznie 250 000 akcji za 11,2 mln PLN oraz z powodzeniem zrealizowało projekty B+R o wartości 3,3 mln zł.