COLUMBUS CAPITAL S.A. ma zgodę Akcjonariuszy na połączenie z Columbus Energy S.A.

0

Podczas NWZA notowanej na rynku NewConnect Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A., które odbyło się w dniu 04.01.2016 r., jej Akcjonariusze wyrazili zgodę na połączenie z Columbus Energy S.A. Nowo powstały podmiot będzie prowadził działalność w segmencie energetycznym oraz inwestycyjnym.

 Akcjonariusze COLUMBUS CAPITAL S.A. podczas wczorajszego NWZA Spółki podjęli uchwałę o połączeniu ze spółką Columbus Energy S.A. na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 26.10.2015 r. Połączenie obu podmiotów nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę COLUMBUS CAPITAL S.A. Spółki Columbus Energy S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na COLUMBUS CAPITAL S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. COLUMBUS CAPITAL S.A. wyemituje dla Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. nie mniej niż 249.964.267 i nie więcej niż 253.163.457 akcji serii E. Przyjęty parytet wymiany akcji ustalony na podstawie wycen obu podmiotów wynosi 11,6 akcji COLUMBUS CAPITAL S.A. za 1 akcję Columbus Energy S.A. Głównym celem Spółki będzie utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej w branży fotowoltaiki oraz przeniesienie notowań jej akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie.

„Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na połączenie z Columbus Energy S.A. jest kolejnym krokiem w kierunku zbudowania mocnego podmiotu działającego w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Będziemy teraz przeprowadzali wszelkie formalności związane z rejestracją połączenia przez Sąd rejestrowy. Naszym głównym celem pozostaje zdobycie mocnej pozycji rynkowej w branży Odnawialnych Źródeł Energii, w szczególności w segmencie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wierzę, że przeprowadzone połączenie pozwoli nam zrealizować nasze plany rozwoju, bowiem dzięki tej transakcji uzyskamy efekty synergii, które wynikają z wykorzystania oraz wzajemnego uzupełnienia potencjału obu podmiotów, a także z optymalizacji i zwiększenia skali działania. Będziemy również dążyli do przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany GPW w Warszawie.” – mówi Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A.

Czytaj również:  Polski przemysł kwitnie. Giełdowy Indeks Produkcji poszybował zamykając grudzień "na zielono"

 

COLUMBUS CAPITAL S.A. otrzymała także informację od Columbus Energy S.A., że w dniu 04.01.2016 r. NWZA tej Spółki wyraziło zgodę na połączenie z COLUMBUS CAPITAL S.A. na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 26.10.2015 r.

 

Połączenie obu spółek było jednym z głównych celów Emitenta w jego zmodyfikowanej strategii rozwoju na lata 2015-2016. Spółka zamierza zwiększać swoje przychody poszukując nowych kanałów sprzedażowych i zawierając nowe umowy, w tym również na usługi doradcze i konsultingowe. Głównym celem długoterminowym dla COLUMBUS ENERGY S.A., bo tak będzie się nazywała Spółka po połączeniu, jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku firm działających w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii. Emitent planuje również prowadzić aktywną działalność inwestycyjną w podmioty z sektora MŚP.