Columbus Energy po 3 kwartale 2022 r.

Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy
Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy

W trzecim kwartale 2022 r. Columbus Energy zanotował niemal 60-procentowy wzrost przychodów wobec drugiego kwartału. Grupa znacząco poprawiła też wynik EBITDA.

Skonsolidowane przychody Grupy Columbus Energy w trzecim kwartale br. wyniosły 146 mln zł, wobec 92 mln zł w drugim kwartale. Wynik EBITDA Grupy, choć na niewielkim minusie (-0,82 mln zł), jest znacząco lepszy niż w drugim kwartale (-32 mln zł). Jak wynika z opublikowanego raportu kwartalnego, Columbus mocno poprawił marżowość, zredukował koszty stałe i zminimalizował zobowiązania finansowe. Zarząd Columbus zapewnia, że trudną sytuację z początku roku Grupa ma już za sobą, a po drugim kwartale 2022 r. organizacja zaczyna działać w sposób zrównoważony.

– Transformacja Columbusa w lekką organizację postępuje zgodnie z obranym przez nas kierunkiem. Właściciele domów w Polsce zauważyli, że fotowoltaika świetnie sprawdza się w połączeniu z magazynem energii i pompą ciepła. Te trzy technologie znakomicie ze sobą współpracują, a inwestycja staje się komplementarna. Po podwyżkach cen energii w taryfie G i notowanych coraz wyższych cenach innych nośników energii (gaz, węgiel), spodziewamy się dobrego roku 2023 w każdej z wymienionych trzech technologii – komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A. – Nasza pierwsza inwestycja zagraniczna, czyli biznes w Republice Czeskiej, w czwartym kwartale może dostarczyć konkretne przychody i marżę. Odnotowujemy również dynamiczny rozwój rynku B2B, zarówno w mikroinstalacjach, jak i wielkoskalowych instalacjach komercyjnych. Rozpoczęliśmy też kolejne inwestycje. Mamy ponad 350 MW farm fotowoltaicznych do wybudowania, 400 MW/1600MWh magazynów energii. To inwestycje liczone w miliardach złotych. Nadal też inwestujemy w nowe projekty, które mogą nam pomóc zwielokrotnić te liczby.

Zarząd Columbus podkreśla, że bardzo istotna dla przyszłości Grupy jest zmiana struktury  finansowania biznesu.

– Jesteśmy zadowoleni, że zmiana struktury finansowania się powiodła, w szczególności dzięki zaufaniu i elastyczności naszego Akcjonariusza DC24. Koncepcja sprzedaży części aktywów, tj. 102 MW farm fotowoltaicznych, również jest ważna, aby wyczyścić zobowiązania z przeszłości i z tym doświadczeniem budować biznes własnych aktywów energetycznych w przyszłości, ale jako segment wydzielony, finansowany zewnętrznie, o miliardowym potencjale. Dzięki temu będziemy mogli interpretować niezależnie to, jak rozwija się Columbus w tych dwóch segmentach, przygotowując się również do uruchomienia kolejnego obszaru biznesowego, jakim jest serwis i utrzymanie – wyjaśnia Dawid Zieliński.

Szczegóły tego planu, jak również ścieżkę i system, którymi Columbus będzie się posługiwać w jego realizacji, Zarząd zaprezentuje w nowej strategii.