Columbus Energy S.A. wypełnia prognozy finansowe

1

Columbus Energy S.A., Spółka działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, wykonała w lipcu oraz sierpniu br. 119 montaży instalacji fotowoltaicznych o łącznej wartości 4,6 mln zł brutto. Spółka zanotowała także łącznie w lipcu i sierpniu br. zysk brutto w wysokości 1,2 mln zł.

W sierpniu 2015 r. Columbus Energy S.A. przedstawiła prognozy finansowe zakładające osiągnięcie w tym roku prawie 4,7 mln zł zysku brutto oraz 20,6 mln zł przychodów brutto ze sprzedaży. W lipcu br. Spółka rozpoczęła swoją właściwą działalność operacyjną, a więc realizację instalacji fotowoltaicznych, i już w pierwszym miesiącu osiągnęła próg rentowności. Prognozowane przychody ze sprzedaży we wrześniu br. mają wynieść 4 mln zł brutto, a zysk brutto ukształtować się na poziomie 1,1 mln zł. Prognoza finansowa Columbus Energy S.A. na IV kwartał 2015 r. przewiduje osiągnięcie zysku brutto w wysokości 4 mln zł przy przychodach brutto na poziomie 12 mln zł. Natomiast w 2016 r. szacowane przychody brutto ze sprzedaży Spółki mają wynieść 145 mln zł.

W związku z dynamicznym rozwojem i realizacją dużej ilości instalacji fotowoltaicznych Spółka otrzymała we wrześniu br. pożyczkę w kwocie 500 tys. zł od swojego głównego Akcjonariusza JR HOLDING S.A. Środki te zostały przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego.

„Minione dwa miesiące były dla Columbus Energy S.A. bardzo dobrym okresem, co potwierdzają osiągnięte wyniki finansowe. Bardzo ważne jest to, że od razu osiągnęliśmy próg rentowności, który potwierdza, że nasz model biznesowy jest efektywny. Plany na kolejne miesiące i kwartały są bardzo ambitne i wierzę, że uda się nam je zrealizować  oraz staniemy się liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Dzięki otrzymaniu pożyczki od JR HOLDING S.A. posiadamy środki finansowe niezbędne do kontynuowania dalszego dynamicznego rozwoju.” – komentuje Łukasz Górski, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Czytaj również:  BNP Paribas dołączył do grona emitentów produktów strukturyzowanych na GPW

W lipcu 2015 r. Spółka zawarła porozumienie z notowaną na rynku NewConnect Spółką Columbus Capital S.A. odnośnie ustalenia podstawowych warunków połączenia obu podmiotów. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem wycen obydwu spółek. Przeprowadzenie transakcji fuzji ma za zadanie umożliwienie efektywnego wykorzystania potencjału tych podmiotów oraz zbudowania pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Columbus Energy S.A. prowadzi również rozmowy z funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami PE/VC na temat ich możliwego zaangażowania kapitałowego w Spółkę. Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych wynika z dobrych perspektyw dla branży OZE w Polsce w nadchodzących kwartałach i latach, głównie dla rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także z dobrej oceny modelu biznesowego Spółki, jej strategii rozwoju oraz planów sprzedażowych.

  • klarowny

    Rosnie mocny gracz na rynku energii odnawialnej