Robinson Europe S.A. zwiększa sprzedaż i rozwija Grupę Kapitałową

0

Robinson Europe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, zakończyła 3 kw. roku obrotowego 2014/2015 zyskiem netto w wysokości 107 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży sięgających 4.345 tys. zł. Emitent bardzo dobrze ocenia również rozwój swojej spółki zależnej OUTDOORZY S.A.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2014/2015 Robinson Europe S.A. zanotowała 268 tys. zł zysku netto oraz 12.570 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Istotny wpływ na wzrost sprzedaży Spółki ma zwiększanie poziomu zamówień przedsezonowych, co znacząco ułatwia szacowanie zamówień u kontrahentów oraz dostawców. Obecnie Emitent przygotowuje się do sezonu 2016 aktywnie rozwijając kooperację z kluczowymi klientami właśnie w oparciu o zamówienia przedsezonowe. W minionym kwartale Spółka skutecznie realizowała założenia przyjętej strategii rozwoju, zacieśniając tym samym współpracę z czołowymi sieciami hipermarketów w kraju oraz wchodząc ze swoimi produktami do nowych sklepów ze sprzętem wędkarskim.

„Miniony kwartał był dla nas dobrym okresem, bowiem udało nam się konsekwentnie realizować założenia strategii rozwoju. Widoczny wzrost przychodów byłby jeszcze większy, gdyby nie wystąpiły niesprzyjające warunki atmosferyczne do uprawiania wędkarstwa, przejawiające się rekordowo niskim poziomem wód w rzekach i jeziorach. Prowadzone przez nas działania w obszarze marketingu oraz akwizycji nowych sieci handlowych wpłynęły na wzrost kosztów oraz wynik finansowy 3 kw., ale w dłuższej perspektywie pozwolą nam one zwiększać sprzedaż i poprawiać rentowność.” – ocenia Paweł Busz, Członek Zarządu Spółki Robinson Europe S.A.

Grupa Kapitałowa Robinson Europe S.A. wypracowała 119 tys. zł zysku netto w 3 kw. roku obrotowego 2014/2015 przy przychodach na poziomie 5.726 tys. zł. Narastająco, po trzech kwartałach skonsolidowany zysk netto Spółki przekracza 350 tys. zł, a wartość sprzedaży wynosi 16.698 tys. zł. Bardzo wysokie obroty, których wartość w minionym kwartale sięgnęła 1.380 tys. zł, zanotowała spółka zależna OUTDOORZY S.A. Dynamika wzrostu przychodów tego podmiotu wyniosła w ujęciu rdr. ponad 136% i wynikała ona głównie z ekspansji na rynki Unii Europejskiej oraz rozwijaniu nawiązanej współpracy z serwisem www.amazdon.de. Zarząd Robinson Europe S.A. przewiduje, że pozytywna tendencja wzrostu przychodów będzie utrzymana w kolejnych kwartałach.

Czytaj również:  Rynek Catalyst kolejny rok nie zwalnia tempa

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju podmiotu zależnego OUTDOORZY S.A. Widoczny wzrost sprzedaży powinien być kontynuowany w następnych kwartałach, co, mam nadzieję, przełoży się również na wyższe zyski. OUTDOORZY S.A. są już rentowną spółką i cały czas rozbudowują portfolio oferowanego asortymentu o nowe produkty, cechujące się bardzo wysoką jakością. Dzięki obecności w naszej Grupie Kapitałowej podmiotu zajmującego się sprzedażą internetową, jesteśmy w stanie efektywniej oceniać zapotrzebowanie odbiorców indywidualnych na produkty sportowe oraz turystyczne, a także szybciej reagować na nowe trendy na rynku.” – dodaje Busz.