Wynajmujesz prywatnie mieszkanie? Fiskus może to podważyć

0

Z początkiem roku akademickiego na rynku najmu mieszkań zaczyna się spory ruch. Studenci szukają wymarzonych i niedrogich mieszkań, a ich właściciele chcą przede wszystkim na nich zarobić i jak najkorzystniej rozliczyć to z fiskusem. A nie jest to wbrew pozorom takie proste. Trzeba uważać wybierając formę opodatkowania. Granica między wynajmem nieruchomości w charakterze osoby prywatnej i jako przedsiębiorca jest bardzo płynna.

Funkcjonują trzy możliwości opodatkowania wynajmu: ryczałt 8,5 proc., ogólna skala podatkowa (18 proc. i 32 proc.), albo podatek liniowy 19 proc. Osoby prywatne mogą zdecydować się na pierwszą albo drugą możliwość, z kolei drugi i trzeci sposób dotyczy wyłącznie prowadzących działalność gospodarczą.

– Osoby fizyczne wynajmując nieruchomość z reguły, jako sposób rozliczenia wybierają ryczałt. Mają wtedy najniższą, 8,5 proc. stawkę podatku od przychodów ewidencjonowanych. Zawsze radzę jednak to dobrze przeanalizować, odnosząc to do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Jeśli posiadamy zarejestrowaną działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. wynajem nieruchomości, wtedy sposób rozliczenia z fiskusem nie nastręcza wielu problemów. Mamy tu do wyboru skalę podatkową albo podatek liniowy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osoby fizycznej. Jeśli wynajmuje kilka mieszkań, czerpiąc z tego tytułu spore dochody, fiskus może dopatrzeć się w tym prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej, a tym samym podważyć rozliczanie na podstawie ryczałtu – ostrzega Robert Smerkowski, Dyrektor Oddziału Tax Care w Warszawie.INFOGRAFIKA TAX CARE - Podatek od najmu nieruchomości

Płynna granica

Przychody, jakie uzyskujemy z najmu mogą pochodzić z dwóch źródeł: pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) lub z tytułu najmu, jako samodzielnego źródła przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy). Rozliczając więc podatek, najważniejsze jest ustalenie, czy robimy to w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy prywatnie. Okazuje się, że granica między najmem w charakterze osoby fizycznej i jako przedsiębiorca jest dość płynna. Jak pokazały liczne interpretacje podatkowe, nawet sam fiskus ma nie lada problem, aby jednoznacznie je określić.

Czytaj również:  Miało być nowocześnie, a wychodzi śmiesznie – digitalizacja KRS

Faktem jest, że w świetle obowiązujących przepisów ryczałt ma zastosowanie do przychodów z najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze jedynie wtedy, gdy nie są one zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. A na podstawie przepisów z ustaw o podatkach dochodowych wiemy, że chodzi tu o działalność zarobkową, w tym m.in. usługową, prowadzoną we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. I właśnie te dwie ostatnie kwestie powinny być decydujące, czy dana osoba może zastosować zryczałtowaną stawkę 8,5 proc. od przychodów uzyskanych z najmu. Jednak problem i niejasność budzi fakt, że żadna z ustaw nie precyzuje, jak należy rozumieć prowadzenie działalności w sposób zorganizowany i ciągły?