Coraz więcej kobiet miliarderek

0

Dynamicznie rośnie liczba kobiet, które mogą pochwalić się miliardowym majątkiem – współczynnik wzrostu w ich przypadku wyniósł 6,6, a w przypadku mężczyzn jedynie 5,2. Co ciekawe, jedynie 44% miliarderów z roku 1995 utrzymało ten status do dzisiaj – wynika z raportu „Zmienne twarze miliarderów” przygotowanego przez UBS i firmę doradczą PwC.

Kluczowe wnioski:

  • Liczba osób z miliardowym majątkiem w 2014 r. wyniosła 1347 (w 1995 r. było to 289)
  • Dwie trzecie miliarderów jest obecnie w wieku powyżej 60 lat
  • Populacja kobiet wśród miliarderów powiększała się szybciej niż mężczyzn: współczynnik wzrostu w ich przypadku wyniósł 6,6, a w przypadku mężczyzn — jedynie 5,2
  • Znaczna część miliarderek prowadzi firmy rodzinne – 57% w Stanach Zjednoczonych, 63% w Europie oraz 96% w Azji
  • Jedynie 44% (126 osób) spośród notowanych w 1995 roku miliarderów utrzymało ten status przez ostatnie 20 lat. Ci, którym się to udało, powiększyli majątek o średnio 2,9 mld dolarów do 11 mld dolarów, wyprzedzając zarówno rynek akcji, jak i światowe PKB
  • Regulacje prawne i podatkowe są postrzegane przez miliarderów jako największe trudności w utrzymaniu majątku
  • Dbałość o rodzinny biznes, efektywny model zarządzania i wyrazista tożsamość rodzinna to najważniejsze aspekty tworzenia trwałego dziedzictwa

Liczba miliarderek rośnie szybciej od liczby miliarderów: w przypadku kobiet wskaźnik wzrostu wyniósł 6,6, w przypadku mężczyzn 5,2 w ciągu ostatnich dwóch dekad, przy czym wzrastająca liczba miliarderek w Azji miała znaczny wpływ na tę różnicę. To najszybszy wzrost liczby miliarderek w Azji na przestrzeni ostatnich 10 lat. Ich liczba wzrosła 8,8-krotnie — z 3 do 25. Dla porównania, w przypadku Europy odnotowano wzrost o 2,7 (z 21 do 57), a w Stanach Zjednoczonych — 1,7, z 37 do 63.

Miliarderki z Azji stanowią niemal jedną piątą światowej populacji miliarderek i są zdecydowanie młodsze niż ich odpowiedniczki w innych regionach świata. Inaczej niż w przypadku Azji, w Europie i Ameryce kobiety w większości dysponują wielopokoleniowym majątkiem (93% w Europie, 81% w Stanach Zjednoczonych). Odgrywają one jednak w rodzinach znacznie ważniejsze role niż w poprzednich pokoleniach.

Czytaj również:  Ekspert rynku: Kryptowaluty już rywalizują z oficjalnymi środkami płatniczymi. Do gry wchodzą najwięksi internetowi giganci

Ulotność wielkiego bogactwa

Z raportu UBS i PwC wynika, że połowa miliarderów z 1995 w ciągu ostatnich 20 lat utraciła ten status. Z kolei ci, którym udało się go utrzymać, znacznie powiększyli majątek. Konsumpcja i handel detaliczny, technologie i usługi finansowe to dominujące gałęzie przemysłu, odpowiadające dwóm trzecim całkowitego majątku miliarderów, którzy dotrwali do dzisiaj. Przemysł, nieruchomości oraz przemysł zdrowotny to sektory, w których miliardowe majątki okazały się być najmniej trwałe.

W 1995 roku na liście miliarderów znalazło się 289 nazwisk. Z tej grupy jedynie 126 osób utrzymało status, pozostali zaś zniknęli z listy z powodu śmierci, rozdrobnienia majątku lub błędnych decyzji biznesowych. W tym samym czasie 1221 innych osób uzyskało status miliardera, co w sumie daje 1347 miliarderów w roku 2014.

126 miliarderów, które utrzymały ten status przez ostatnie 20 lat, wytworzyło majątek o wartości 1 biliona dolarów, co stanowi około 21% majątku wytworzonego przez całą populację miliarderów w tym okresie. Do 2014 roku średni majątek pozostałych miliarderów zwiększył się średnio z 2,9 mld w 1995 roku do 11 mld dolarów, a więc wzrósł 3,8 raza, przewyższając współczynnik wzrostu światowego PKB wynoszący 2,5.