Coraz większe problemy branży budowlanej

budowa nieruchomości

Recesja dotyka naszą gospodarkę w coraz dotkliwszy sposób, co przekłada się między innymi na liczbę zawieszanych działalności w pierwszym półroczu 2023 roku. W niektórych branżach to już 70% całego wyniku z roku poprzedniego, a największe problemy ma branża budowlana.

Najwyższy udział w całkowitej liczbie zawieszonych firm w Polsce ma sektor budowlany. Spośród 110,5 tys. zawieszonych działalności w tym roku aż 27 tys. to firmy budowlane. To aż 24% całości. Sektor ten dotyka obecnie kilka negatywnych zjawisk, takich jak wysoki poziom cen materiałów wywołany wzrostami w latach poprzednich, wzrosty wynagrodzeń, wysokie ceny paliw czy rosnące koszty leasingów i kredytów. Koszty działalności gospodarczej przedsiębiorstw budowlanych wzrosły do niebotycznych rozmiarów.

– Spowolnienie gospodarcze i spadek liczby nowych inwestycji skutkują pogorszeniem się przychodów przedsiębiorstw budowlanych. Firmy, by zdobywać nowe kontrakty, prowadzą obecnie intensywną konkurencję cenową. Wysokie koszty i malejące przychody znacząco pogarszają ich rentowność. Nic więc dziwnego, że wiele z nich się zawiesza lub zamyka – wskazuje Tomasz Kochajkiewicz, członek zarządu Roof Renovation S.A., firmy budowlanej specjalizującej się w wykonawstwie dachów płaskich i fasad wielkopowierzchniowych obiektów logistycznych i przemysłowych.

Wielu ekspertów uważa, że wchodzimy w okres recesji, na co wskazują słabe wskaźniki makroekonomiczne. Jest to szczególnie dotkliwy czas dla mniejszych przedsiębiorstw, gdyż negatywne uwarunkowania rynkowe wpływają na nie znacznie szybciej i mocniej.

– Sektor budownictwa mieszkaniowego nadal kuleje. Deweloperzy wciąż wstrzymują nowe inwestycje, wyczekując efektów wprowadzonych programów oraz działań i zwiększenia się popytu na mieszkania. Gwałtownie spadły nowe inwestycje w przemyśle i logistyce. Wiele projektów publicznych, głównie samorządowych, oczekuje w uśpieniu na odblokowanie środków z KPO. Sektor tak naprawdę ratują długoterminowe inwestycje infrastrukturalne rozpoczęte w poprzednich latach, ale wymagają one waloryzacji – dodaje Tomasz Kochajkiewicz, członek zarządu Roof Renovation S.A.

Nadchodzi trudny okres nie tylko dla branży budowlanej, lecz także całej polskiej gospodarki. PKB z drugiego kwartału spadło o 3,7%, co jest najgorszym wynikiem w całej Unii. Jako gospodarka wyraźnie spowolniliśmy. Niestety sytuacja w trzecim kwartale wcale nie zapowiada się lepiej, gdyż dane GUS za lipiec 2023 roku wykazały wiele negatywnych tendencji, tj. spadek produkcji przemysłowej, wzrost płac był wolniejszy od inflacji, a na rynku pracy pojawiło mniej nowych etatów niż w latach poprzednich.