Cyfrowa Polska: Mapa drogowa GOZ to pierwszy krok do innowacyjnej gospodarki

0
Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski
Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym to niezbędny kierunek do wzmocnienia naszej konkurencyjności względem rynków europejskich i światowych – ocenia przyjętą przez rząd mapę drogową GOZ prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. I dodaje, że ideę GOZ należy realizować na wielu poziomach, m.in. poprzez specjalne zachęty dla przedsiębiorców czy edukowanie samych konsumentów. 

Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski
Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski

Jak podkreśla Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający największe w Polsce firmy z branży nowoczesnych technologii, od dawna wspiera on wdrażanie idei GOZ w Polsce, ponieważ jest to jedyna droga, by nasza gospodarka była innowacyjna oraz konkurencyjna. – Taka mapa drogowa, którą opracowało Ministerstwo Przedsiębiorczości była przez naszą branżę od dawna oczekiwana. Bo wdrażanie w życie GOZ to nie tylko zapisy w ustawie, ale szereg działań około regulacyjnych, jak np. wytworzenie pewnej kultury, promowanie dobrych praktyk czy budowanie świadomości zarówno wśród przedsiębiorców, urzędników, jak i konsumentów – mówi Michał Kanownik.

Cyfrowa Polska zgadza się z priorytetami wyznaczonymi przez MPiT do wdrażania GOZ w Polsce, jak choćby współpracę pomiędzy przemysłem i sektorem nauki, stworzenie europejskiego rynku na surowce wtórne czy rozwój sektora usług.

Bezdyskusyjnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest  źródłem wielu cennych surowców, których ponowne przetworzenie jest tańsze niż wydobycie. A co ważne, odzysk tych surowców pozwoli uniezależnić się od ich importu spoza Unii – mówi prezes Związku. I zaznacza: – Trzeba jednak pamiętać, że dojście do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym to długi proces, który będzie wymagał współpracy na linii administracja – przedsiębiorcy. Ważne to będzie w zwłaszcza w pierwszej fazie, by zrekompensować przedsiębiorcom nieuniknione koszty, by dostosować swój biznes – np. linie produkcyjne – do nowych wymagań. Zdaniem Michała Kanownika rząd powinien zachęcać przedsiębiorców do przechodzenie na GOZ np. poprzez ulgi lub zwolnienia podatkowe, specjalne dopłaty, dodatkowe punkty w przetargach dla administracji czy szybkie ścieżki przy załatwianiu spraw administracyjnych. ­– Zachęty dla przedsiębiorców wspierające ideę GOZ zaprocentują nowymi modelami biznesowymi, co w rezultacie będzie pozytywne dla samych konsumentów – dodaje prezes Cyfrowej Polski.

Związek zauważa też ważną rolę właśnie konsumentów w funkcjonowaniu GOZ. – Dziś konsumenci nie wiedzą, czy kupując sprzęt jest on całkowicie nowy czy też pochodzi z reuse. A przecież powinni mieć świadomość i sami wybierać czy kupują np. coś co jest przetworzone, ale generuje mniej odpadów i jest tańsze czy też nie – podkreśla Michał Kanownik. I dodaje: – Dlatego sądzę, że  konsumentów należy edukować, że rynek nie jest jednorodny i że sami mogą mieć na niego wpływ.