Czego możemy oczekiwać od nowoczesnego systemu ERP? Część 1.

ikona wpisu ceo

W dzisiejszych czasach oprogramowanie ERP stało się standardem. Trudno znaleźć średnie lub duże przedsiębiorstwo, które nie korzysta ze wsparcia mniej lub bardziej zaawansowanego systemu ERP. Systemu ewoluują i oferują nowe funkcjonalności wynikające z rozwoju technologicznego.  Dlatego tak istotnym jest, aby dobrze zapoznać się z możliwościami, jakie daje nam nowoczesny system ERP i nie przegapić rozwiązania, które najlepiej spełni nasze oczekiwania. 

W artykule przedstawiamy pokrótce kierunki i trendy rozwoju systemów.

Zwiększający się zakres funkcjonalny.

Obecnie systemy ERP to już nie tylko funkcjonalności związane z  zarządzaniem finansami, księgowością i środkami trwałymi, sprzedażą, gospodarką magazynową, zakupami czy produkcją. Możemy po nich oczekiwać wbudowanych i zaawansowanych funkcjonalności, które do tej pory występowały zazwyczaj w zewnętrznych specjalistycznych rozwiązaniach.

Zaliczamy do nich rozwiązania wspierające relację z klientami i dostawcami (CRM/SRM); zarządzanie serwisem usługowym i pogwarancyjnych, utrzymaniem ruchu (CMMS), zarządzaniem projektami (produkcyjnymi, inżynieryjnymi, budowalnymi, badawczymi), obiegiem dokumentów, funkcje analityczne (BI).

Coraz częściej możemy liczyć także, że system ERP nie tylko będzie wyposażony w funkcję zaawansowanego planowania produkcji (APS), raportowania i monitorowania realizacji zleceń (MES) czy zarządzania magazynem wysokiego składu (WMS) ale także narzędzia planistyczne typu Sales and Operations Planning czyli strategicznego długofalowego planowania operacyjnego.

Korzyści systemów ERP – jedno rozwiązanie podnoszące efektywność procesów w przedsiębiorstwie, eliminujące redundancję danych, a dzięki zapewnieniu ciągłej dostępności tych danych dla wszystkich uczestników procesów w przedsiębiorstwie stanowiących zawsze aktualną podstawę podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji biznesowych. 

Aktywne wspieranie planowania biznesowego

SO&P to klasa narzędzi planistycznych dostępnych w systemach ERP mających na celu maksymalizację potencjału sprzedażowego przy jednoczesnej kontroli i planowaniu kosztów. Pozwala na symulację niezbędnych zasobów przedsiębiorstwa (ludzie, materiały, zdolności produkcyjne)  potrzebnych do realizacji zaplanowanej wielkości sprzedaży.

Spogląda z jednej strony na potencjał rynku, z drugiej na dostępne zdolności pozwalając na bilansowanie popytu i dostaw i koordynacja planów produkcji i zapasu. Bazując na danych historycznych dla porównań i wyznaczenia trendów pokazuje ograniczenia zasobów (w tym maszyn, pracowników i powierzchni magazynowej).

SO&P na bazie prognoz kroczących, symulacji scenariuszy równoległych, symulacji obciążenia zasobów, planowania dostaw i popytu pozwala na zgrubne planowanie zdolności (RRP).

Planowanie odbywa się poziomie całego przedsiębiorstwa i integruje działania pracowników różnych działów pozwalając na stworzenie optymalnej i wykonywalnej strategia produkcji, zakupów, sprzedaży, marketingu i finansów.

Planowanie biznesowe jest perspektywą z poziomu, której można, w oparciu o plan produkcji i zapasu, zaplanować dostępność w przód przy kontroli ograniczeń zasobów.

Zwiększenie efektywności produkcji

Zwiększenie produkcji przy oczekiwanym przez rynek skrócenia czasu realizacji zamówień to wyzwanie przed jakim stoją obecnie przedsiębiorcy. System ERP coraz częściej jest wyposażany w narzędzia mające podstawę naukową pozwalająca na wsparcie tych oczekiwań. Do takich narzędzi zaliczamy DDMRP (Demand Driven MRP) – metoda planowania zapotrzebowania materiałowego w oparciu o popyt. Aby sprostać wymaganiom Klientów metoda zakłada zarządzanie strategicznymi buforami zapasów surowców/półfabrykatów, których dostępność (czas dostawy, produkcji) determinuje w głównym stopniu czas wytworzenia wyrobu końcowego.  DDMRP w sposób dynamiczny sugeruje zwiększenie lub zmniejszenie strategicznych buforów zapasów tak, aby zaspokoić popyt klientów przy zachowaniu odpowiedniej stabilności i efektywności finansowej (równowaga pomiędzy zapasami a wielkością produkcji). Jednym z systemów ERP oferujących tego typu wbudowane rozwiązania jest IFS Applications posiadające certyfikat zgodności wydany przez  Demand Driven Institute.

Przykładem kolejnego narzędzia dla zwiększania efektywności produkcji jest funkcjonalność  zaawansowanego planowania produkcji (APS) „uzbrojona” m.in. funkcje harmonogramowania z ograniczeniami (w oparciu o skończone moce produkcyjne).

Inne tego typu narzędzia to np. rozwiązania optymalizujące zużycie surowca (np. integracje z systemami nestingowymi) czy rozwiązanie MES zapewniające informację o postępach zleceń produkcyjnych i sygnalizujące zagrożenia w ich  realizacji.

Nowoczesne i kompletne rozwiązanie ERP takiej jak IFS Applications i jego najnowsza wersja IFS Cloud zapewnia kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw przy zaawansowanym planowaniu i harmonogramowaniu produkcji procesowych, dyskretnych, projektowych i powtarzalnych oraz produkcji wyrobów niestandardowych.Oprogramowanie klasy ERP

Druga część tego artykułu ukaże się za 2 tygodnie. W międzyczasie zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej L-SYSTEMS. (Systemy ERP | Oprogramowanie dla firm | L-Systems)