Czego możemy oczekiwać od nowoczesnego systemu ERP? Część 2.

grafika górna wstęp

Rozwój systemów klasy ERP w ostatnich latach nabrał dynamiki. Nie są już to tylko rozwiązania wybierane przez duże, wiodące korporacje, ale także przez mniejsze, intensywnie rozwijające się firmy. Nietrudno więc zauważyć wzrost potencjału związanego z wykorzystaniem oprogramowania wspierającego procesy biznesowe.

Pojawia się zatem pytanie: czego obecnie możemy oczekiwać po nowoczesnych rozwiązaniach ERP? Poniżej przedstawiamy drugą część, naszym zdaniem najciekawszych, obecnych trendów systemowych. Z pierwszą częścią artykułu można zapoznać się TUTAJ.

Proaktywna kontrola procesów i otwarta architektura systemów ERP

Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) w systemach ERP otwiera drogę do proaktywnej kontroli procesów. Integracja ERP z IoT, polegająca na dwukierunkowej komunikacji między obiektami podłączonymi do sieci, instalowanymi sensorami i systemami przetwarzającymi dane, zapewni m.in. lepszy nadzór nad procesem produkcyjnym oraz zautomatyzowanie procesów sprzedażowych i serwisowych. Czyż nie lepiej byłoby z wyprzedzeniem otrzymywać informacje o potencjalnej możliwości awarii serwisowanego urządzenia i zastosować działania prewencyjne, a nie rozpoczynać serwis dopiero w momencie gdy do takiej awarii dojdzie?

Architektura i jej otwartość w nowoczesnych systemach ERP, zapewnia obecnie nie tylko personalizację, czyli dostosowanie sposobu użytkowania oprogramowania na bardziej intuicyjne i przyjazne w obsłudze, samodzielnie przez indywidualnego ich użytkownika. Pozwala także na automatyzacje procesów – alerty, powiadomienia, ustawianie autonomicznych działań systemu w tle itp.

Dzięki wbudowanym narzędziom integracyjnym systemy ERP zapewniają wymianę danych z istniejącym parkiem maszynowym przedsiębiorstwa, systemami nestingowymi, CAD/CAM, czy systemami spedytorskimi.

Równie istotną cechą tego typu rozwiązań jest ich mobilność, która umożliwia łatwy i szybki dostęp do danych w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu (smartfon, tablet, laptop).

Dowolny sposób uruchomienia –  własna infrastruktura vs rozwiązania chmurowe

Obecnie klienci maja możliwość swobodnego modelu uruchomienia swojego systemu ERP.

Można go zainstalować na własnym sprzęcie, we własnej serwerowni oraz z własnymi systemami zabezpieczeń i kopii bezpieczeństwa. Inwestycja w sprzęt jest jednorazowa, ale na początku znaczna, kosztowo podlegająca odliczeniom amortyzacyjnym rozciągniętym w czasie. Parametry sprzętu w początkowej fazie użytkowania takiej infrastruktury są zazwyczaj nadmierne, z czasem się wyrównują do końcowej fazy, gdy przestają być wystarczające i następuje konieczność jej modernizacji.

Można także zainstalować system ERP w chmurze, czyli na wynajętych zasobach w Centrach Danych (np. Oracle Cloud). Tutaj parametry dzierżawionych zasobów sprzętowych są dostosowywalne do aktualnych potrzeb klienta, przez cały okres dzierżawy. Nie ma tutaj nadmiarowych zasobów za które się zapłaciło, bowiem wysokość miesięcznie ponoszonych kosztów jest adekwatna do rzeczywistej potrzeby. Nie ma także konieczności modernizacji sprzętu, gdyż płacimy za uzgodnioną i wymaganą moc obliczeniową. Rozwiązania w chmurze ułatwiają znacząco działanie systemu w organizacjach rozproszonych, doskonale wpisując się w model pracy zdalnej, gdzie miesięczne obciążenia za dzierżawę można wliczyć bezpośrednio w koszty.

Od strony finansowej, niebagatelną różnicą obydwu rozwiązań jest inny sposób rozliczania kosztów infrastruktury sprzętowej – albo chcemy je potraktować jako wydatki kapitałowe (Capex), albo wydatki operacyjne (Opex).grafika dolna

Potencjał systemów ERP oczywiście nie kończy się na powyższych przykładach. Więcej informacji o nowoczesnych rozwiązaniach systemowych znaleźć można m.in. w ofercie proponowanego przez nas oprogramowania IFS Applications. Sprawdź, jak szerokie spektrum możliwości oferują najlepsze systemy klasy ERP w Polsce!