Członek zarządu Netii przewodniczącym ECTA

netia

Tom Ruhan, członek zarządu Netii i dotychczasowy wiceprzewodniczący ECTA (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji), został wybrany na prezesa tej największej w Europie organizacji, zrzeszającej operatorów alternatywnych i dostawców rozwiązań teleinformatycznych.

Tom Ruhan został powołany na stanowisko prezesa ECTA podczas głosowania, które odbyło się w dniu 18 stycznia br. Na stanowisku zastąpił on Hubertus’a von Roenne, dyrektora z firmy BT Global Services.

W najbliższych latach ECTA zamierza się koncentrować na implementacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej nowych zaleceń Komisji Europejskiej dla sektora telekomunikacyjnego, w tym Rekomendacji NGA, która zakłada otwarcie na konkurencję sieci światłowodowych.

– Chcemy zadbać o to, aby konsumenci i firmy we wszystkich krajach UE mogli osiągać korzyści z konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego. Nie ma lepszego sposobu na pogodzenie konkurencyjności rynku ze stymulowaniem inwestycji szerokopasmowych niż wprowadzenie dostępu regulowanego na racjonalnych, niedyskryminujących warunkach – powiedział Tom Ruhan, Prezes ECTA.

– „Wybór Toma Ruhana na stanowisko prezesa ECTA podkreśla rosnącą rolę operatorów z naszej części Europy w kształtowaniu wspólnotowej polityki pro-konkurencyjnej w szeroko pojętym sektorze telekomunikacyjnym. Warto też zwrócić uwagę, że wybór ten następuje w roku, w którym Węgry i Polska przewodniczą UE. Ten wybór to też wyraz uznania dla dotychczasowej pracy naszego kolegi w zarządzie ECTA” – powiedział Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii.

Tom Ruhan pracuje w Netii od 2003 roku. Od 2006 roku jest członkiem zarządu spółki, odpowiedzialnym za kwestie prawne, regulacyjne oraz akwizycje. Wcześniej przez 12 lat pracował w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce, Wardyński i Wspólnicy. Tom Ruhan od ponad 7 lat reprezentuje interesy Netii w ECTA a od 2009 roku zasiada w zarządzie tej organizacji.

Informacje o ECTA

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA – The European Competitive Telecommunications Association) powstało w 1998 roku. ECTA skupia europejskich alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych, dostawców Internetu oraz dostawców usług i sprzętu dla sektora szeroko pojętej telekomunikacji. Stowarzyszenie zmierza do stworzenia takich warunków regulacyjnych, które pozwalają wszystkim dostawcom na prowadzenie równoprawnej walki konkurencyjnej, której efektem jest wzrost inwestycji oraz udostępnianie Europejczykom innowacyjnych usług. ECTA reprezentuje sektor nowoczesnych technik komunikacyjnych przed organami rządowymi i regulacyjnymi oraz stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi członkami organizacji. Członkowie ECTA, w tym operatorzy, dostawcy usług oraz sprzętu, a także stowarzyszenia i izby gospodarcze aktywnie uczestniczą w rozwoju polityki regulacyjnej, m.in. poprzez udział w organizowanych przez stowarzyszenie spotkaniach, konferencjach, seminariach oraz publikowanych opracowaniach, takich jak Broadband Sorecard czy Regulatory Scorecard.