Czy RPP obniży stopy po raz ostatni?

Mateusz Czyżkowski, analityk XTB
Mateusz Czyżkowski, analityk XTB

We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie decyzyjne RPP, w którym zapadnie decyzja o dalszej ścieżce stóp procentowych w Polsce. Dane CPI za październik zaskoczyły większym spadkiem dynamiki wzrostu inflacji niż zakładano, a to mogło otworzyć drogę do kolejnej z rzędu obniżki stóp o 25 punktów bazowych. Z drugiej strony, rynek pieniężny wycenia coraz mniejszą przestrzeń na tak gwałtowne obniżki, co w średnim terminie może wyhamować działania RPP. Czego spodziewać się od jutrzejszej decyzji RPP oraz na jakie elementy zwracać szczególną uwagę?

Scenariuszem bazowym jest obniżenie stóp procentowych o 25 punktów bazowych (zwracamy uwagę jednak na blisko 0,13% odchylenie standardowe, co przesuwa ryzyko w stronę utrzymania stóp na obecnym poziomie). Oznaczałoby to, że stopy po jutrzejszej decyzji wyniosą 5,50% i będzie to trzecia obniżka w tym roku. Wtedy łączne obniżki stóp wyniosą 125 punktów bazowych. Przy uwzględnieniu globalnej sytuacji makroekonomicznej oraz stanowisk innych banków centralnych, jest to i tak odważny krok.

Mimo że bazowe oczekiwania wskazują na obniżkę stóp, to obecne posiedzenie będzie wyjątkowe pod kilkoma względami. NBP już na poprzednich posiedzeniach zaskoczył rynki większymi obniżkami, a ostatnie dane inflacyjne potwierdziły utrzymujący się trend spadkowy. Raport CPI za październik wykazał pokaźny spadek dynamiki inflacyjnej z 8,2% r/r we wrześniu do 6,5% r/r. Spadek inflacji jest istotnym argumentem przemawiającym za kontynuująca obniżek stóp. Z drugiej strony, wyniki wyborów dają możliwość stworzenia rządu przez opozycję, co jednocześnie wiąże się z ryzykiem zmiany polityki w kwestiach istotnych dla kształtowania się cen na rynku. Do momentu pełnego utworzenia rządu pod znakiem zapytania pozostaje przedłużenie oraz struktura obecnych tarcz anty-inflacyjnych, w tym obniżonego VAT-u dla cen żywności oraz cen energii i gazu na nowy rok. Skutki ewentualnych zmian mogą nie być widoczne natychmiastowo, jednak w dłuższym terminie będą miały znaczenie dla rynku.

Jak przedstawiają się zatem oczekiwania rynkowe w średnim terminie? Obecny poziom stóp wynosi  5,75%.Trzymiesięczny WIBOR zakłada stopę na poziomie 5,64%, natomiast 6-miesięczny WIBOR znajduje się na poziomie 5,44%. Kontrakt na stopę procentową za 9 miesięcy na 3 miesiące, czyli tzw. FRA 9×12 zakłada, że stopa procentowa sięgnie poziomu 4,59%. W ujęciu ogólnym trajektoria implikowanej stopy procentowej spada, ale w stosunku do ostatniej decyzji RPP z października, ścieżka ta pozostaje bardziej wypłaszczona, niż sugerowały to wcześniejsze dane. Rynek wydaje się przekonany do kolejnej obniżki teraz oraz bardziej konserwatywnego podejścia RPP od grudnia.

Mając na uwadze obecne ryzyka i tak uważamy, że RPP obniży stopy o 25 punktów bazowych, ale w późniejszym okresie szanse na utrzymanie stóp/bardziej zachowawcze podejście do ścieżki luzowania rosną. Czynnikiem decydującym o końcowych nastrojach wobec stanowiska RPP mogą być najnowsze projekcje makroekonomiczne NBP, które uważamy za najważniejszą część samej decyzji.

Autor: Mateusz Czyżkowski, analityk XTB