Czy technologia blockchain może mieć wpływ na systemy cyfrowej tożsamości?

blockchain

Pośród wielu potencjalnych zastosowań technologii blockchain w życiu codziennym, zarządzanie tożsamością oraz weryfikacja cyfrowej tożsamości są prawdopodobnie jednymi z najbardziej obiecujących obszarów dla których ta technologia może okazać się rewolucyjna. W roku 2018 wycieki danych osobowych dotknęły miliardy ludzi z całego świata. Obecnie mamy do czynienia z ciągle niezaspokojoną potrzebą powstania rozwiązań, które pozwolą na bezpieczne przechowywanie, przesyłanie i weryfikowanie danych wrażliwych. W tym kontekście technologia blockchain okazuje się być świetnym rozwiązaniem na szereg problemów z którymi boryka się większość scentralizowanych baz danych.

Czy implementacja blockchain zmieni systemy cyfrowej tożsamości?

Zasadniczo rzecz ujmując, kiedy jakiekolwiek dane zostają zapisywane w systemie blockchain, autentyczność tej informacji jest zapewniona przez wiele  węzłów, które utrzymują sieć. Innymi słowy, sieć weryfikowana jest przez użytkowników, którzy wystawiają szereg twierdzeń, którymi poświadczają, że dane obecne w sieci są niezmodyfikowane i poprawne. Tym samym węzły zabezpieczające sieć mogą być kontrolowane przez instytucje rządowe lub upoważnione agencje odpowiedzialne za weryfikację i walidację cyfrowych zapisów. Zasadniczo, blockchain daje możliwość oddawania “głosów” węzłom w zależności od tego, czy dany zbiór danych jest prawdziwy czy też nie. Dzięki temu w stosunkowo prosty sposób technologia blockchain otwiera drogę dla cyfrowych danych i dokumentów na polu zyskania przez nie statusu oficjalnych dokumentów urzędowych, które są bezpieczniejsze i bardziej autentyczne niż tradycyjne dokumenty.

Potencjalne zalety

Implementacja algorytmów kryptograficznych oraz technologii blockchain w obszarze cyfrowej tożsamości może zapewnić co najmniej dwie ważne korzyści. Po pierwsze, użytkownicy będą mieli lepszą kontrolę nad tym, kiedy i jak wykorzystywane są ich dane osobowe. Implementacja blockchain znacznie zmniejsza ilość potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa związanych z magazynowaniem danych wrażliwych w scentralizowanych bazach danych. Ponadto sieci blockchain powinny zapewnić wyższy poziom prywatności, wykorzystując do tego odpowiednie algorytmy kryptograficzne. Tak jak już zostało wspomniane wyżej, protokoły zerowej wiedzy pozwalają użytkownikom zweryfikować ważność swoich dokumentów bez konieczności udostępniania szczegółowych informacji na ich temat. Kolejną zaletą wynikająca z zastosowania blockchain jest fakt, iż systemy identyfikacji cyfrowej mogą być bardziej niezawodne od swoich tradycyjnych odpowiedników. Wykorzystanie cyfrowych podpisów do autoryzacji i archiwizacji dokumentów pozwala łatwo zweryfikować ich autora lub posiadacza. Co więcej, systemy identyfikacji, które wykorzystują blockchain są zdecydowanie bardziej odporne na próby fałszowania informacji oraz wszelkiego rodzaju ataki cyberprzestępców.

Potencjalne ograniczenia

Implementacja algorytmów kryptograficznych oraz technologii blockchain niesie za sobą pewne wyzwania. Prawdopodobnie największą przeszkodą jest fakt, że systemy te mogą być nadal podatne na szkodliwe działania związane z kradzieżą tożsamości. Oszustwa syntetyczne polegają na łączeniu ważnych informacji od wielu różnych osób w celu utworzenia zupełnie nowej tożsamości. Ponieważ każda informacja użyta do stworzenia syntetycznej tożsamości jest w rzeczywistości prawdziwa, niektóre systemy mogą zostać oszukane i uznać fałszywy zbiór danych za dane autentyczne. Ten rodzaj ataku jest powszechnie znany i wykorzystywany przez przestępców do oszustw związanych z kradzieżą i nadużyciami kart kredytowych. Problem ten można jednak w stosunkowo prosty sposób złagodzić za pomocą podpisów cyfrowych. Przykładowo, instytucja rządowa może zapewnić indywidualne podpisy cyfrowe dla każdego dokumentu oraz stworzyć wspólny podpis cyfrowy dla wszystkich dokumentów zarejestrowanych przez tę samą osobę. Pomimo ograniczeń i wad technologia blockchain nadal cechuje się olbrzymim potencjałem na polu zmiany sposobu przechowywania, weryfikacji i udostępniania danych cyfrowych. Mimo, iż coraz więcej dużych firm i startupów zajmuje się już tym tematem, to jednak ciągle istnieje wiele niewiadomych. Jednak nadal możemy spodziewać się, że w najbliższych latach zobaczymy jeszcze więcej firm i usług związanych z zarządzaniem cyfrowej tożsamości.