Czy ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zniweluje różnice między Polską A i Polską B?

0

Przedsiębiorcy czekają już na ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Zakłada ona, że cała Polska będzie podzielona na 14 obszarów, gdzie wsparcie znajdą zarówno wszyscy przedsiębiorcy – od tych dużych, aż po mikro. Szczególny nacisk położy też na rozwój tzw. „ściany wschodniej”, czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Eksperci z kancelarii prawnej Ecovis wyjaśniają, czym właściwie jest owa ustawa i jakie korzyści może przynieść przedsiębiorcom.

Krok ku rozwojowi gospodarczemu Polski

Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji może być szansą rozwoju szczególnie dla średnich, małych i mikro przedsiębiorców. Jednak aktualny kształt wymaga drobnych poprawek, by projekt przyniósł oczekiwane efekty.  Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowią ważny czynnik, który w dłuższej perspektywie przełoży się także na powstanie nowych miejsc pracy, dzięki czemu niewielkie i średnie miasta będą miały możliwość rozwoju. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji może być krokiem ku rozwojowi gospodarczemu Polski oraz zwiększeniu jej konkurencyjności.

Marcin Milczarek
Marcin Milczarek z kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy

System wsparcia jest ukierunkowany na obszary objęte największym bezrobociem, na ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zaawansowane usługi dla biznesu. Ideą jest inwestowanie w firmy nowoczesne. Ustawa ta jest próbą rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze i sąsiednich gmin. Obecnie obowiązujące regulacje są niedostosowane do możliwości, jakie są osiągalne w innych krajach europejskich. Nowy projekt tworzy równie atrakcyjne wsparcie, jak w innych krajach UE, znosi m.in. bariery terytorialne, dzięki czemu przedsiębiorcy w całej Polsce będą mogli ubiegać się o uzyskanie wsparcia – potwierdza mec. Marcin Milczarek z kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, jest skierowany do przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z ulg inwestycyjnych. Szacunki rządowe wskazują, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać prawie 13 000 przedsiębiorców na terenie całego kraju. Jednak lokalizacja inwestycji będzie mieć znaczenie. Przede wszystkim wspierane będą obszary o najwyższym bezrobociu – im wyższe, tym niższa wartość inwestycji jest wymagana i większe wsparcie jest udzielane.

Czytaj również:  W tym tygodniu jastrzębi Fed powinien wzmocnić spadki kursu EURUSD
Piotr Pruś
mec. Piotr Pruś z kancelarii Ecovis

Zasadniczo o wsparcie może ubiegać się każdy podmiot. System wsparcia preferuje jednak małych, średnich i mikro przedsiębiorców, co wynika z różnych szczegółowych rozwiązań wynikających z poszczególnych przepisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych. Wyłączenia zawarte w rozporządzeniu do ustawy uniemożliwiają ubieganie się o wsparcie  przedsiębiorcom z niektórych branż, np. wsparcia nie otrzyma producent wyrobów tytoniowych czy firma sprzedająca samochody – potwierdza mec. Piotr Pruś z kancelarii Ecovis.

Większość przedsiębiorców z terenu całego kraju może ubiegać się o uzyskanie ulg podatkowych. Jednak procedowanie ustawy wciąż się wydłuża, a przedsiębiorcy z niecierpliwością oczekują uchwalenia ustawy.

Jak wsparcie jest udzielane i za co można je uzyskać?