Czym Six Sigma i jakie firmy ją stosują?

praca

Six Sigma, znana w Polsce jako Sześć Sigma to metoda zarządzania jakością. Metoda ta ma na uwadze ciągłą poprawę jakości w oparciu o statystyczną analizę procesów i pochodzi z amerykańskiej firmy Motorola. Six Sigma została wprowadzona w latach 80-tych przez Boba Galvina, syna właściciela firmy oraz Billa Smitha. Aktualnie metoda ta jest stosowana w wielkich międzynarodowych koncernach, m.in. w firmie GE, Honeywell, Microsoft i Rockwell Automation, a także w firmie Alstom, HP, Raytheon czy Philips oraz ABB czy TRW Automotive. W roku 2000 miasto Fort Wayne w Indianie jako pierwsze zastosowało metodę Sześć Sigma do zarządzania miastem.

Co zyskasz wdrażając metodę Six Sigma

Six Sigma jest metodą zarządzania bazującą na pozyskiwaniu danych służących osiągnięciu niemal perfekcyjnej jakości. Ma na celu stałe doskonalenie organizacji, monitorowani i kontroli stworzonej w celu wykluczenia jakichkolwiek niezgodności w procesach i usprawniania produktów. Jest to koncepcja nieustannego doskonalenia organizacji, polegająca na monitorowaniu i ciągłej kontroli w celu eliminowania oraz zapobiegania różnych niezgodności w procesach i powstającym w ich wyniku produktom. Zakłada ona wykrycie i usunięcie błędów jeszcze przed ich wystąpieniem. Zgodnie z dewizą firmy Motorola oraz  samej metody „jakość nie może kosztować”, co oznacza, że jakość można mieć za darmo, a nawet więcej, bezpłatna jakość może generować olbrzymie pieniądze. W ramach tej metody możemy wyróżnić Six Sigma Black Belt oraz Six Sigma Green Belt.

Six Sigma Black Belt – nieustanne zdobywanie i pogłębianie wiedzy

W myśl założeń Six Sigma Black Belt – dane nie oznaczają wiedzy, której zdobywanie jest nadrzędnym celem tej filozofii. Okazuje się, że nawet najbardziej zaawansowane analizy nie zastąpią informacji zebranych w taki sposób, aby rozwijać wiedzę i procesach i produktach.

Six Sigma Green Belt – rozwój praktycznych umiejętności

W zakresie technik zarządzania jakością metody Sześć Sigma Green Belt znajdują się m.in. Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC) i Projektowanie Eksperymentów (DoE), oraz inne niestatystyczne.

Zastosowanie metodyki Six Sigma w środowisku IT

Sześć Sigma została wykorzystana jako innowacyjna i efektywna metoda w rozwiązaniach informatycznych oraz w usługach IT. Metodę zaproponował i zastosował Radouane Oudrhiri, wykładowca z Sorbony oraz pracownik firmy Systonomy. W swojej prezentacji udowodnił, że Six Sigma oznacza zastosowanie znanych od wielu lat, najlepszych praktyk inżynierskich. Coraz częściej wykorzystywane podejście DMAIC nawiązuje do racjonalnej pętlo.

Innowacyjne podejście DMAIC

Warto wyjaśnić, że DMAIC to tzw. Define-Measure-Analyze-Improve-Control. W myśl tego założenia najpierw należy zdefiniować problem, a następnie rozwiązać go i upewnić się, że jego rozwiązanie jest właściwe poprzez eksperyment. Pozostałe elementy wiążą się z kwantyfikowalnością problemu oraz – co równie ważne – trwałością rozwiązania.

Systemy bezpieczeństwa publicznego dzięki wysokiej jakości IT

Wieloletni pracownik Motoroli, Marek Rydzy podał inny przykład zastosowania Six Sigma służącego zapewnieniu jakości oprogramowania systemów łączności bezpieczeństwa publicznego. Zwrócił on uwagę na testowanie oprogramowania, które wykonywane umiejętnie, w odpowiedni sposób, zwiększa efektywność dostawcy rozwiązań informatycznych. Podkreślił również fakt, że im później wykryty zostanie błąd, tym będzie on droższy w obsłudze. Więcej informacji na temat metodologii Sześć Sigma znajduje się na stronie https://www.e-opex.pl/szkolenia/szkolenia-six-sigma/

Łączenie różnych rozwiązań metodologicznych

Natomiast pracownik banku BPH należący do grupy kapitałowej GE – General Electric, Jakub Chabik wykazał, że optymalne będzie  połączenie perspektywy Lean z metodyką ITIL, a także z narzędziami Six Sigma. Perspektywa Lean wiąże się z  zarządzaniem produktami i usługami informatycznymi zgodnie z metodologią zarządzania jakością w oparciu o koncepcję produkcji Toyota Production System (TPS). Metoda ta koncentruje się na dostarczaniu wartości dla klienta (wzrostu satysfakcji) i płynnym przepływie. Warto również zwrócić uwagę na metogologię ITIL, która zakłada możliwość dostosowania założeń  do własnych potrzeb w myśl zasady “Przyjmij i dopasuj”. Kolejną zaletą metody ITIL jest jej uniwersalność, czyli możliwość zastosowania w każdej organizacji, bez względu na jej wielkości i charakter przedsięwzięcia. Ponadto pozwala na optymalizację, a nawet redukcję kosztów świadczenia usług informatycznych, dzięki temu, że podchodzi do zarządzania IT tak, jak do biznesu. Dodatkowym atutem jest lepsze zarządzanie jakością dzięki nieustannemu doskonaleniu usług. Warto uwzględnić fakt, że dopiero połączenie tych trzech metod pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów firmy IT oraz budowania jej wartości. Jakub Chabik porównywał on zarządzanie przedsiębiorstwem IT do grupy banków referencyjnych.